Överklaga beslut

Förbundsdirektionens beslut kan överklagas genom laglighetsprövning. Här kan du läsa mer om hur du gör för att överklaga ett beslut.

klubba beslut lag

Den som är kommunmedlem i någon av kommenerna som ingår i kommunalförbundet har rätt att överklga förbundets beslut enligt vad som gäller för överklagande (laglighetsprövning) enligt kommunallagen Länk till annan webbplats.. Prövningen omfattar endast om beslutet är lagligt, inte om det är lämpligt.

Överklagandet skickas direkt till Förvaltningsrätten i Falun. Överklagandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från att beslutsprotokollet är anslaget på VBU:s officiella anslagstavla. Överklagandet ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundar sig på.

Rätten att överklaga beslut genom laglighetsprövning enligt kommunallagen gäller inte om det finns särskilda bestämmelser om överklagande i annan lag (t.ex. skollagen) eller om det överklagade beslutet avser beslut i förbundsdirektionen som är av rent verkställande eller rent förberedande art.