Lärarna Anna-Maria Blomkvist och Lotta Stål presenterade sitt projekt vid den konferensen för Nationella nätverket för historiedidaktisk forskning

Förra veckan samlades den årliga konferensen för Nationella nätverket för historiedidaktisk forskning på Högskolan Dalarna. En av programpunkterna var Maja Hagerman, journalist, författare och filmare, tillsammans med gymnasielärarna Anna-Maria Blomkvist och Lotta Stål: "Att berätta historia med dokumentärfilm".

I ett pilotprojekt under läsåret har eleverna i klassen Sa19a, i sin kurs Historia 3, berättat om lokalhistoria i form av kortfilmer. Filmarbetet är en ny redovisningsform i denna kurs. Först har eleverna besökt Regionarkivet och Hembygdsföreningens arkiv som resulterade i mer kunskap om Ludvikas historia, i form av gamla dokument, brev och fotografier. Sedan redovisade eleverna sina olika teman i en kort film, med både nutida filmklipp och arkivmaterial. Till slut blev det totalt 10 filmer.

Vilka innovativa och kreativa lärare vi har på VBU. Vi ser fram emot fortsättning av detta intressanta projekt under nästa läsår!

Fler artiklar


 • Esteternas och SA-medieelevernas filmpremiär och vernissage
  Läs mer

 • NA23 på fältvecka till det vackra Öland
  Läs mer

 • Vinnare i tävlingen Klimatdetektiverna
  Läs mer

 • Esteterna och SA-medieeleverna presenterar sina gymnasiearbeten
  Läs mer

 • Mer än 1000 personer såg kulturskolans dansföreställning ”Copacabana ta mig hem!”.
  Läs mer

 • Anbudsförsäljning VW Caddy skåp diesel 2007
  Läs mer

 • Estetiska programmets elever på en internationell filmworkshop i Irland
  Läs mer

 • Nu kan du söka till höstens yrkesutbildningar på komvux!
  Läs mer

 • VBU har blivit godkänd som IB-skola!
  Läs mer

 • Årets Ludvikaprofil 2023 - Carina Karlsson Flink!
  Läs mer