Duktiga stipendiater på VBU

Förra veckan, under de sista dagarna av läsåret delades stipendier ut till studenter inom flera program på VBU. De utvalda eleverna fick nämligen pris för bland annat deras stora engagemang och god kamratskap, hög kvalité på sitt arbete och för att ta ett bra ansvar för sitt jobb.

”I samarbete med Unika Ludvika delar Handelsprogrammet årligen ut ett stipendium till en eller flera elever som utmärker sig på ett positivt sätt. För tre exemplariskt genomförda år på Handelsprogrammet vid VBU där prestationerna från dag ett har varit på högsta nivå. Eleverna har visat gott kamratskap, engagemang, vilja och visat fina resultat på APL-platserna och i skolan. Eleven har från dag ett haft ett mål, att nå examen och få ett arbete. Eleven har en sund och god inställning till sina studier med en bra attityd. En attityd som vi hoppas följer med eleven in i framtiden och på så sätt banar väg för ett framgångsrikt yrkesliv. Eleven har visat nyfikenhet för yrket samt tagit stort ansvar för sin egen personliga utveckling, något som visar på en stolthet och en vilja till att utvecklas i yrkesrollen och nå sina mål. Vi är mycket stolta att kalla eleven för en god HA-ambassadör och dessutom bäst i Sverige, svensk mästare i butikförsäljning. Årets HA-stipendiat 2022 är Josefine Ramström” förklarade HA-arbetslag i sitt beslut.

Nästa stipendier som delades ut var de inom Industritekniska programmet som är kopplade till Ovako och Hitachi. Willemo Landegren, Ovakos stipendiat, ”har under sina tre år på Industritekniska programmet utvecklats till en självständig individ som är redo för kommande arbetsliv; hon kan beskrivas med ord som omtänksam, ödmjuk, intresserad och glad. Willemo är ett föredöme för sina medmänniskor och ska vara stolt över sin prestation.” Dessutom har Anton Götbergunder sina tre år på Industritekniska programmet utvecklats till en självständig individ som är redo för kommande arbetsliv. Han kan beskrivas med ord som ansvarstagande, lojal, ambitiös och drivande. Anton är ett föredöme för sina medmänniskor och ska vara stolt över sin prestation,” berättar Hitachi om sin stipendiat.

När det gäller Vård- om omsorg programmet fördelas stipendier sponsrade av Ludvika kommun, Smedjebackens kommun och Region Dalarna: för Sarah Bassan Ibrahim och Madeleine Andersson "som har gjort en imponerade personlig resa, samt genom flitigt arbete nått klassens högsta studieresultat."

Inom Naturvetenskapliga programmet fick två elever stipendium av Samarkand2015. Elna Lundholm har under hela gymnasietiden har tagit sina studier seriöst och drivits av en vilja av att utveckla sig vidare och lära mer. Hon har också tagit stort ansvar för att fördjupa klassgemenskap och ordna gemensamma aktiviteter. Å andra sidan har Abdulkader Alsuleiman ett tydligt mål att studera vidare och har därför varit aktiv med att lära sig så mycket möjligt under gymnasiet; han har också tagit ansvar för att stötta och hjälpa klasskamrater i deras studier,” berättar NA-arbetslag.

Estetiska programmet på VBU stipendierade sin bildelev, Alma Jönsén som ”har stor och utvecklad bild-och formkänsla och tar sitt skapande och skolarbete på ett föredömligt sätt”. Stipendiet är ett litteraturstipendium från Globe AB inför framtida studier.

Vidare fick Joel Lassis och Kim KumpalainenEl- och energiprogrammet stipendier av Ovako, Caverion och Ludvika El-installation med följande motivering ”för tre exemplariskt genomförda år på VBU:s EE-program där eleverna tagit stort ansvar och visat stort engagemang för både studier och APL (arbetsplatsförlagt lärande). Denna inställning kommer att ta eleverna långt i sitt framtida yrkesliv". Sedan stipendierade Spendrups Max Nordström som ”en elev som på alla sätt lever upp till de värderingar Spendrups står för. STOLTHET, ÄKTHET, NYSKAPANDE och HANDLINGSKRAFT.”

Glad vinnare på Teknikprogrammet var Mikhael Hen.Eleven har under sina tre år på teknikprogrammet på VBU uppvisat många egenskaper som kommer att bli en tillgång i kommande studier och yrkesliv. Eleven är en problemlösare som använder sitt logiska tänkande och kreativitet i såväl skolarbetet som andra projekt. Med hjälp av sin sociala skicklighet kombinerat med en vilja att lära och att lära andra har eleven inte bara spridit sin kunskap till klasskamraterna utan även besökare från hela världen vid rymdutställningen vid Tekniska museet i Stockholm”, som motiverar sponsor av stipendium, Hitachi." Eleven har varit en mycket god ambassadör för teknikprogrammet, Teknikcollege och VBU. Han var en stor tillgång vid marknadsföringen av såväl programmet och VBU tack vare sitt engagemang och sin positiva inställning.

När det gäller Bygg- och anläggningsprogrammet beskriver man Loke Malm som ”en elev som har fått alla goda vitsord från branschen och sin APL-plats och som är ett föredöme för sina kollegor”, samt Filip Cardell som ”en bra kamrat, som har fått bra vitsord från sin APL-plats och är en bra förebild för andra studenter." Loke var stipendiat av AB Karl Hedin, medan Filip fick stipendium från Disponentparken. Den tredje eleven som fick stipendium är Linus Löv, ”som alltid gör sitt bästa och engagerar sig lite extra, som är en god kamrat och ett föredöme för såväl kamrater och bygg- och anläggningsbranschen,” berättade BA-arbetslag. Rasmus fick stipendiet från BYN.

Fordon- och transportprogrammet delades ut stipendium sponsrat av Svenska åkeriförbundet till Liam Ullen, ”en elev med hög närvaro, stort ansvarstagande, både för sig själv kamrater och fordon, med stort engagemang runt sitt arbete både teoretiskt och praktiskt, med positivt tänkande till sitt skolarbete och framtida chaufförsjobb, samt teamkänsla för ett bra teamarbete.”

Sist men inte minst, delades ut stipendier på Samhällsvetenskapsprogrammet: ”Eleverna har uppfyllt nedanstående krav: tagit ett stort eget ansvar för sina studier, visat en god kunskapsutveckling under gymnasietiden, uppnått goda studieresultat i flera kurser och haft ett gott förhållande till övriga elever och skolpersonal,” förklarar SA:s arbetslag sitt beslut om stipendiater Moa Bolin och Asta Petersson. Stipendier är litteraturstipendier från Globe AB inför framtida studier.

Grattis till alla våra stipendiater. Bra jobbat allihop! Vi önskar er lycka till i framtidsyrket och livet!

Fler artiklar


 • Esteternas och SA-medieelevernas filmpremiär och vernissage
  Läs mer

 • NA23 på fältvecka till det vackra Öland
  Läs mer

 • Vinnare i tävlingen Klimatdetektiverna
  Läs mer

 • Esteterna och SA-medieeleverna presenterar sina gymnasiearbeten
  Läs mer

 • Mer än 1000 personer såg kulturskolans dansföreställning ”Copacabana ta mig hem!”.
  Läs mer

 • Anbudsförsäljning VW Caddy skåp diesel 2007
  Läs mer

 • Estetiska programmets elever på en internationell filmworkshop i Irland
  Läs mer

 • Nu kan du söka till höstens yrkesutbildningar på komvux!
  Läs mer

 • VBU har blivit godkänd som IB-skola!
  Läs mer

 • Årets Ludvikaprofil 2023 - Carina Karlsson Flink!
  Läs mer