Utbildning om totalförsvaret för årskurs två på det SA-programmet

VBU är en pilotskola i länet där Försvarsmakten tagit fram ett utbildningspaket för gymnasieskolan där även Skolverket varit delaktig. Utbildningen riktas mot gymnasieskolan i allmänhet och mot årskurs två i synnerhet.

Under onsdagen 23 november så genomförde årskurs två på det Samhällsvetenskapliga programmet en utbildning med syfte att lära sig mer om totalförsvaret.

Tillsammans är vi totalförsvaret är benämningen på utbildningen och viktiga inslag och ett mål med utbildningen var att alla ska förstå att ansvaret för att vi ska kunna bevara vår demokrati går tillbaka till alla som bor i vårt land, vi bär alla ett gemensamt ansvar.

I Dalarna så har vi fått ett nyöppnat regemente och Sverige har med hänsyn taget till omvärldsläget i bred politisk enighet ökat anslaget gentemot inte bara det militära försvaret men också gentemot de civila delarna som tillsammans bildar vårt totalförsvar.

Under dagen så instruerades eleverna av Försvarsmaktens representanter och utifrån det omfattande webbaserade material som tagits fram leddes eleverna framåt och där eleverna aktiverades och lärde sig viktiga delar kring totalförsvaret, både faktabaserade delar men också fördjupade reflektioner utifrån det innehåll som eleverna fick möta.

Eleverna var mycket nöjda med utbildningen och vid de utvärderingar som gjordes efter dagen så fick utbildningen fina omdömen och elevernas förhållningssätt och förståelse för totalförsvaret hade ökat och målet med utbildningsinsatsen var nått.

Nästa steg för VBU är att också andra program ska omfattas av denna utbildning. Deltagare ifrån Försvarsmakten under denna dag var Major Robert Trupp, Kapten Magnus Karnefors ifrån Högkvarteret samt Menig Markus Rider, skolinformatör på Dalregementet.

Fler artiklar


 • Esteternas och SA-medieelevernas filmpremiär och vernissage
  Läs mer

 • NA23 på fältvecka till det vackra Öland
  Läs mer

 • Vinnare i tävlingen Klimatdetektiverna
  Läs mer

 • Esteterna och SA-medieeleverna presenterar sina gymnasiearbeten
  Läs mer

 • Mer än 1000 personer såg kulturskolans dansföreställning ”Copacabana ta mig hem!”.
  Läs mer

 • Anbudsförsäljning VW Caddy skåp diesel 2007
  Läs mer

 • Estetiska programmets elever på en internationell filmworkshop i Irland
  Läs mer

 • Nu kan du söka till höstens yrkesutbildningar på komvux!
  Läs mer

 • VBU har blivit godkänd som IB-skola!
  Läs mer

 • Årets Ludvikaprofil 2023 - Carina Karlsson Flink!
  Läs mer