Skolriksdagen 2023

VBU deltar tillsammans med 2000 andra personer från 200 kommuner på årets Skolriksdag. Från VBU medverkar rektorer och chefer tillsammans med direktionens presidium.

Den 8–9 maj samlas politiker, ledande tjänstepersoner och rektorer från hela Sverige på Skolriksdagen för att tillsammans inspireras och diskutera angelägna frågor för skolans utveckling. En väl fungerande ledning och styrning – både på nationell och lokal nivå – är väsentligt för att skapa god kvalitet i undervisningen och ge barn och elever likvärdiga förutsättningar att utvecklas.

Inedande talande är Anders Henriksson, ordförande SKR (bild ovan)

 

Dag 2 på Skolriksdagen inleds med landets största vetenskapspod, som pratar om samarbete och relationer.

Fler artiklar


 • Esteternas och SA-medieelevernas filmpremiär och vernissage
  Läs mer

 • NA23 på fältvecka till det vackra Öland
  Läs mer

 • Vinnare i tävlingen Klimatdetektiverna
  Läs mer

 • Esteterna och SA-medieeleverna presenterar sina gymnasiearbeten
  Läs mer

 • Mer än 1000 personer såg kulturskolans dansföreställning ”Copacabana ta mig hem!”.
  Läs mer

 • Anbudsförsäljning VW Caddy skåp diesel 2007
  Läs mer

 • Estetiska programmets elever på en internationell filmworkshop i Irland
  Läs mer

 • Nu kan du söka till höstens yrkesutbildningar på komvux!
  Läs mer

 • VBU har blivit godkänd som IB-skola!
  Läs mer

 • Årets Ludvikaprofil 2023 - Carina Karlsson Flink!
  Läs mer