Text

Specialpedagogiskt stöd

Det specialpedagogiska stödet är den del av Elevhälsan där specialpedagoger och speciallärare arbetar. Vi arbetar för att varje elev ska få det pedagogiska stöd hen behöver, för att utvecklas och klara sina studier så bra som möjligt.Vi arbetar bl.a. med enskilda elevsamtal, pedagogiska kartläggningar, åtgärdsprogram, extra anpassningar och särskilt stöd enskilt eller i grupp.

Våra specialpedagoger

Epost: ulla.barkman@vbu.ludvika.se Telefon: 072-554 88 90

Epost: sofia.norgren@vbu.ludvika.se Telefon: 072 - 733 20 62

Epost: susanne.notes@vbu.ludvika.se Telefon: 070 - 378 22 19

Epost: daniel.damgrengrenehag@vbu.ludvika.se Telefon: 073 - 044 48 69

Våra speciallärare

Epost: malin.lennholm@vbu.ludvika.se Telefon: 070 - 341 60 01

Epost: ulrika.astrand@vbu.ludvika.se Telefon: 076 - 129 60 24

Epost: cecilia.liss@vbu.ludvika.se Telefon:

Epost: karin.svennerstedt@vbu.ludvika.se Telefon: 072-554 88 90

Epost: athammal.jayaprakash@vbu.ludvika.se Telefon: 070 - 222 96 20