Anpassad matematik inför ellära

Kursen skall ge grundläggande kunskaper i matematik för att klara av ellära A-C.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer som vill friska upp sina matematikkunskaper inför ellärakurser.

Innehåll

Taluppfattning, aritmetik och algebra

 • Metoder för beräkningar med reella tal skrivna i olika former
 • Algebra och metoder för att lösa linjära ekvationer.

Geometri

 • Egenskaper hos och representationer av geometriska objekt, till exempel ritningar, praktiska konstruktioner och koordinatsystem.
 • Geometriska begrepp, till exempel skala, vektorer, likformighet, kongruens, sinus, cosinus, tangens och symmetrier
 • Metoder för mätning och beräkning av storheter
  Enheter, enhetsbyten och behandling av mätetal samt hur man avrundar

Samband och förändring

 • Fördjupning av procentbegreppet: promille, ppm och procentenheter.
 • Begreppen förhållande och proportionalitet
 • Skillnader mellan linjära och exponentiella förlopp.

Problemlösning

 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.

Upplägg

Kursen omfattar 16 lärarledda timmar fördelat på 8 tillfällen. Undervisningen förläggs till 16:00 – 18:00.

Kursdatum

Kursen anordnas i anslutning till Ellärakurserna och under förutsättning att deltagarantalet uppgår till minst 6 personer. Se datum för Ellära A, B eller C.

Lärare

Meddelas vid sista anmälningsdatum.

Kurslokal

Högbergsskolan i Ludvika.

Pris

3 800:- /deltagare exkl. moms.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret.

Övrigt

Läromedel ingår. Kursen avslutas med en kursutvärdering och utdelning av utbildningsbevis. Om något annat upplägg skulle passa bättre för en grupp om minst 6 personer kan detta planeras tillsammans med beställaren.