Lift och Fallskydd för lift

Vårt mål är att leverera en utbildning via e-learning som gör att ni känner er trygga och säkra när ni ska ut och köra till exempel en saxlift, bomlift eller en släpvagnslift. Vi ska också lära oss hur man använder sitt fallskydd i liften och när man behöver den.

Det är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar med en lyftanordning eller lyftredskap i sitt arbete skall ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§.
Den här utbildningen ger liftoperatören en heltäckande behörighet för de vanligaste förekommande lifttyperna som saxlift, bomlift, vikbomslift, stödbensliftar och pelarliftar. Antingen kommer ni till våra instruktörer så utför vi en fullständig utbildning på alla liftklasser, A1, A3, B1och B3 eller så kommer vi ut till er arbetsplats och utför utbildningen på de liftar ni ska köra för tillfället.

I en basutbildning enligt Liftläroplanen ska minst två lifttyper ingå, antingen av typen 1A och 3B, eller av typen 3A och 1B, det ger behörighet 1A, 1B, 3A, 3B på utbildningsbeviset. Om färre lifttyper än så finns med blir det en begränsad utbildning som ger behörighet för enstaka lifttyper eller just den typen av lift ni behöver ha en utbildning på.

Utbildningen följer den internationella standarden samt Liftläroplanen. Hela denna utbildning sker i enlighet med Liftutbildningsrådets liftläroplan.

Liftläroplanen utgår från:

 • ISO 18878 Mobila arbetsplattformar - Utbildning för operatör (förare)
 • AFS2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap.

Vi kommer även att beröra nedanstående AFS som berör fallskyddet i en lift:

 • AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall
 • AFS 1996:7 Utförande av personlig skyddsutrustning
  (gäller för utrustningar som släppts före 21 april 2018. Efter det styrs det av EU-förordningen 2016/425.)
 • AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning

Utbildningens mål är att få en genomgående kännedom om de regler som gäller för liftar - mobila arbetsplattformar och ditt fallskydd i liften:

 • Liftens uppbyggnad
 • Daglig tillsyn
 • Riskbedömningar
 • Uppställning av lift
 • Markförhållanden
 • Liftens säkerhet och egenskaper
 • Färdigheter i manövrering.
 • Kontroller fallskydd
 • Vilken utrustning använder vi i liften
 • Kopplingspunkter

Vi lägger fokus på en varierad utbildning som är fylld med bilder, filmer, text och situationer som är tagna ur verkliga livet. Till utbildning hör det en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel. Ni blir utmanade genom hela utbildningen.
Utbildningen är uppbygg med en teoretisk del samt en praktisk del. Den teoretiska delen läser eleven själv via sin mobiltelefon, surfplatta eller PC. I samband med att ni gör den praktiska delen tillsammans med er instruktör kommer ni att göra ett teoretiskt slutprov och därefter


Tidsåtgång

Teoretiska delen: 2-4 timmar

Praktiska delen: 2-6 timmar.

Välkommen att prova våra utbildningar!