Minikran (V.2)

Vårt mål är att leverera en utbildning via e-learning som gör att du känner dig trygg när du ska ut och köra en minikran eller arbeta som lastkopplare eller signalman. Vi har lagt mycket fokus på säkerhet för er som ska jobba minikranar.

OBS! För att få köra kranen efter denna utbildning måste ni även ha utbildningen Säkrare lyft (lastkopplare & signalman). Säg till eran instruktör om ni behöver komplettera med den.

Det är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar med en lyftanordning eller lyftredskap i sitt arbete skall ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§.

Den här utbildningen ger minikransoperatören en heltäckande behörighet för de vanligast förekommande minikranarna upp till 10 tonmeter och som producerats enligt EN 13000 (Standard för Lyftkranar - Mobilkranar) samt att lastkoppla och agera signalman.

Hela utbildning sker i enlighet med Swedish Rentals läroplan. Läroplanen omfattar de minimikrav på utbildning som erfordras för operatörer av minikranar upp till 10 tonmeter. Den utgår från följande internationella standarder:

ISO 9926-1 Kranar utbildning av förare,
ISO 9926-2 Kranar utbildning av förare – Mobilkranar
ISO 12480-1 Lyftkranar Säker användning,

Dessutom från Arbetsmiljöverkets föreskrift

AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap.

Handhavandet av kranar innefattar även säkerheten för personer och egendom som befinner sig inom arbetsområdet. Kranföraren måste därför väljas med omsorg och ges en grundläggande utbildning även i lasthantering (lastkoppling, teckengivning/signalering, samordning).

Utbildningens mål är att få en genomgående kännedom om de regler som gäller för minikranar:
Kranens arbetsområde, lära ut tekniken kring minikranar, deras egenskaper och lastdiagram, mekanismer och säkerhetsutrustning, grundläggande färdigheter i manövrering.

Behöver du ha en utbildning för större minikranar eller en pick-and-carry-kran så tar vi fram en maskinspecifik utbildning till dig.

Vi lägger fokus på en varierad utbildning som är fylld med bilder, filmer, text och situationer som är tagna ur verkliga livet. Till utbildning hör en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel. Du blir utmanade genom hela utbildningen.

Utbildningen är uppbygg med en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen läser du själv via sin mobiltelefon, surfplatta eller PC. I samband med att du gör den praktiska delen kommer du att göra ett teoretiskt slutprov. Därefter utför ni den praktiska delen.

Tidsåtgång
Teoretiska delen: 2-4 timmar

Praktiska delen: 2-6 timmar.

Välkommen att prova våra utbildningar!