Travers Grund med Lastkoppling

Vårt mål är att leverera en utbildning via e-learning som gör att ni känner er trygga när ni ska ut och köra en travers-, sväng- eller pelarkran eller arbeta som lastkopplare eller signalman. Vi har lagt mycket fokus på säkerhet för er som ska jobba med kranar eller som lastkopplare och signalman.

Det är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar med en lyftanordningar eller lyftredskap i sitt arbete skall ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§.

Den här utbildningen ger kranoperatören en heltäckande behörighet för de vanligast förekommande traverser och svängkranar och producerats enligt EN 13001 (Standard - Lyftkranar). Den ger också behörighet att lastkoppla och agera signalman.

Hela denna utbildning görs i enlighet med och utgår från de internationella standarderna:

ISO 9926-1 Lyftkranar - Utbildning av förare

ISO 23853 Utbildning av lastkopplare och signalmän

ISO 12480-1 Lyftkranar - Säker användning.

Dessutom Arbetsmiljöverkets föreskrift:

AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap

Bild på traverser

Vi lägger fokus på en varierad utbildning som är fylld med bilder, filmer, text och situationer tagna ur verkliga livet. Till utbildning hör en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel. Ni blir utmanade genom hela utbildningen.

Utbildningen är uppbyggd med en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen läser eleven själv via sin mobiltelefon, surfplatta eller PC. I samband med att ni gör den praktiska delen kommer ni att göra ett teoretiskt slutprov. Därefter utför ni den praktiska delen.

Tidsåtgång
Teoretiska delen: 2-4 timmar

Praktiska delen: 2-6 timmar.

Välkommen att prova våra utbildningar!

Program

Inriktningar: Inriktning Examen: Examen Var: Var Om utbildningen: Om Under utbildningen: Under Kontaktperson: Kontakt info@mail.se
Citat här
Alt texten här

Inriktningar

Ekonomi

Du utveckalr dina kunskaper i samhällsekonomi, företagekonomi och företagande. Du studerar ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder samt företagens roll och ansvar i en globaliserad värld. Du lär dig metoder för att lösa företags problem: inriktningen ger dig kunskaper i områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring men också ledarskap och organisation. Samtidigt får du insikt i människors sätt att tänka, känna, handla och samspela med andra människor.

Efter utbildningen kan du fortsätta utveckla dig inom följande yrken: marknadsförare ,projektledare, revisor, fastighetsmäklare, försäkringsförmedlare, civilekonom eller nationalekonom.

Juridik

Du utveckalr dina kunskaper i samhällsekonomi, företagekonomi och företagande. Du studerar ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder samt företagens roll och ansvar i en globaliserad värld. Du lär dig metoder för att lösa företags problem: inriktningen ger dig kunskaper i områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring men också ledarskap och organisation. Samtidigt får du insikt i människors sätt att tänka, känna, handla och samspela med andra människor.

Efter utbildningen kan du fortsätta utveckla dig inom följande yrken: marknadsförare ,projektledare, revisor, fastighetsmäklare, försäkringsförmedlare, civilekonom eller nationalekonom.

Kurser

Gymnasiegemensamma ämnen: 1250 poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3 Poäng
HT VT HT VT HT VT
Engelska 5 50 50 100
Engelska 6 50 50 100
Historia 1b 50 50 100
Idrott och hälsa 1 25 25 25 25 100
Programgemensamma ämnen: 400 poäng Poäng
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden 100 100 200
Fordornsteknik - introduktion 100 100 200
Individuella val: 200 poäng 100 100 200
Gymnasiearbete: 100 poäng 50 50 100

Inriktning: Transportteknik

Inriktningskurser - Transportteknik: 500 poäng Poäng
Yrkestrafik 1a 100 100 200
Yrkestrafik 1b 150 150 300

Inriktning: Transportteknik

Inriktningskurser - Transportteknik: 500 poäng Poäng
Yrkestrafik 1a 100 100 200
Yrkestrafik 1b 150 150 300
Med reservation för ändringar Totalt 2500 poäng