Text

IMFlex

Lär känna vår personal på IMFlex och bibliotekarie.

Epost: athammal.jayaprakash@vbu.ludvika.se Telefon: 070 - 222 96 20

Epost: anna.from@vbu.ludvika.se Telefon: 0240 - 66 77 16