Text

Kommunala aktivitetsansvaret

Lär känna vår personal på KAA.

Epost: maria.sundincarlsson@vbu.ludvika.se Telefon: 0240 - 865 33

Epost: niklas.hedin@vbu.ludvika.se Telefon: 070 - 313 22 97

Epost: mats.blom@vbu.ludvika.se Telefon: 0240 - 66 77 95