IMFlex

En grupp att växa i - med sikte på framtiden!

Vad består flexibiliteten i?

 • Större vuxentäthet
 • Särskilt utvecklad pedagogisk miljö med fokus på tydliggörande pedagogik.
 • Samarbete med SPSM – SpecialPedagogiska SkolMyndigheten
 • Samma lokaler under skoldagen
 • Anpassat schema mot förmiddags- eller eftermiddagsstudier
 • Anpassat schema med möjlighet till kombination med praktik
 • Möjlighet att få läsa upp behörighet ända till det år man fyller 19 år
 • Socialt stöd i form av socialpedagog samt elevcoacher

Skolfärdighetstrappan

 • Nivå 1 Komma till skolan
 • Nivå 2 Komma i tid till skolan och fullgöra det planerade och anpassade tidsschemat
 • Nivå 3 Klara en hel skoldag/vecka
 • Nivå 4 Nationellt program

Nätverka för en helhet

 • På IMFlex har vi som mål att samverka med aktörer utanför skolarenan för att eleverna ska ha en bra helhet i sin vardag
 • Vi vill nätverka med LSS, Socialtjänst, Barn-och ungdomshabiliteringen, Barn-och ungdompsykiatrin samt AME, AF och andra viktiga partners (ex. praktikplatser)
 • Vi använder oss av SIP – Samlad Individuell Plan som mötesform
 • Vi verkar för en tät och öppen dialog med vårdnadshavare

För att få mer information om IMFlex, kontakta Susanne Axelsson.