Text

Psykosocialt stöd

Kontakta oss om du behöver prata med någon!

Du är välkommen till oss med olika frågor och funderingar som är viktiga för just dig. Hos oss kan du prata om situationer i livet som känns jobbiga eller svåra att hantera, exempelvis:

 • Skoltrötthet
 • Kompisrelationer
 • Osämja i familjen
 • Kriser och krisbearbetning
 • Relationer
 • Stress- och stresshantering
 • Droger
 • Mobbning/kränkningar
 • Existensiella frågor
 • Skolproblem
 • Koncentrationsfrågor

Du kan även få hjälp av oss att komma i kontakt med till exempel socialtjänsten,
BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin), vuxenpsykiatrin, samtalsmottagningen, polis
och Svenska Kyrkan.

Våra skolkuratorer

Epost: kristina.hammarback@vbu.ludvika.se Telefon: 076 - 126 26 61

Epost: johan.engh@vbu.ludvika.se Telefon: 070 - 296 47 16

Epost: lena.tjader@vbu.ludvika.se Telefon: 070 - 241 64 29

Vår socialpedagog/praktiksamordnare

Epost: anna.from@vbu.ludvika.se Telefon: 0240 - 66 77 16