Skolsköterskor

Skolhälsovården är den mediciniska delen i elevhälsan som främst arbetar hälsoförebyggande för att grundlägga goda hälso- och levnadsvanor. VBU har två skolsköterskor som du kan boka tid hos för medicinska frågor och rådgivning eller droppa in vid öppen dörr.

Skolsköterskorna erbjuder hälsobesök och vägledning för alla elever i årskurs 1. Skolläkaren har läkarmottagning på skolan regelbundet. Tid till skolläkare ges i samråd med skolsköterska. Vi nås via V-klass, sms, telefon eller mail.

Tveka inte att kontakta oss.

Vi möter varje enskild elev med respekt och vi vill stötta eleven till att nå målen. En god hälsa leder till ökat välbefinnande och bättre förutsättningar för lärande.

Monica Sjöberg
(Högbergsskolan 2, Malmenskolan och Introduktionsprogrammet),
070 - 202 53 15
monica.sjoberg@vbu.ludvika.se
Ansvarig för: El- och enegiprogrammet, Industritekniska programmet, Naturvetenskapliga programmet, Teknikprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordon- och transportprogrammet samt Introduktionsprogrammet

Lena Vilhelmsson
(Högbergsskolan 1, Smedenskolan, IMFlex och GySär), 076 - 129 63 74
lena.vilhelmsson@vbu.ludvika.se
Ansvarig för: Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Handels- och administrationssprogrammet, Samhällsvetenskapliga programmet, Restaurang- och Livsmedelsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrmamet, IMFlex och GySär

Vårt schema:
- Måndag: Högbergsskolan
- Tisdag: Högbergsskolan
- Onsdag: Malmenskolan och Högbegsskolan
- Torsdag: Smedenskolan och Högbergsskolan
- Fredag: Högbergsskolan