Text

Specialpedagogiskt stöd

Det specialpedagogiska stödet är den del av Elevhälsan där specialpedagoger och speciallärare arbetar. Vi arbetar för att varje elev ska få det pedagogiska stöd hen behöver för att utvecklas och klara sina studier så bra som möjligt.

Vi arbetar bl.a. med enskilda elevsamtal, pedagogiska kartläggningar, åtgärdsprogram, extra anpassningar och särskilt stöd enskilt eller i grupp.
Vi arbetar även med handledning för personal.

Våra specialpedagoger

Epost: ulla.barkman@vbu.ludvika.se Telefon: 0240-865 22

Epost: sofia.norgren@vbu.ludvika.se Telefon: 0240-865 75

Epost: susann.valinen@vbu.ludvika.se Telefon: 0240-66 77 96

Våra speciallärare och resurslärare

Epost: malin.lennholm@vbu.ludvika.se Telefon: 0240-66 77 07

Epost: ulrika.astrand@vbu.ludvika.se Telefon: 0240-865 07

Epost: cecilia.liss@vbu.ludvika.se Telefon: 0240-66 77 21

Epost: nina.persson@vbu.ludvika.se Telefon: 0240-868 79

Epost: magnus.fritzson@vbu.ludvika.se