Verksamhetschef för elevhälsan

Susanne Axelsson jobbar som verksamhetschef för elevhälsan.

Epost: susanne.axelsson@vbu.ludvika.se
Telefon: 0240 - 865 18