International Baccalaureate (IB) - VBU International High School

International Baccalaureate (IB) är en internationellt erkänd utbildning som erbjuds på drygt 5 000 skolor i 150 olika länder. IB Diploma Programme är en högskoleförberedande utbildning med mycket gott rykte där du läser alla ämnen på engelska.

VBU har för avsikt att starta IB på gymnasiet inför läsåret 2024/25.

Diploma Programme

IB Diploma Programme (DP) är en tvåårig högskoleförberedande utbildning som leder till en internationellt erkänd gymnasieexamen med mycket gott renommé som ger inträde till de bästa universiteten runt om i världen och i Sverige. Utbildningens innehåll och kvalitet garanteras av en oberoende organisation, International Baccalaureate (IB), med huvudsäte i Schweiz och ett programutvecklings- och examinationscenter i Cardiff, UK.

Prep Year är ett förberedelseår för det tvååriga IB Diploma Programme och är obligatoriskt i Sverige. Totalt ges utbildningen i Sverige på tre år. Under det första året läser eleverna svenska nationella kurser, fast med engelska som undervisningsspråk. Kurserna under förberedelseåret tas från NA- och SA-programmens kursutbud, och kan se lite olika ut på IB-skolorna. På VBU International High School kommer vi att erbjuda två inriktningar under förberedelseåret: NA och SA.

Under de två IB-åren väljer eleverna sex kurser enligt IB:s internationella läroplan, tre kurser om 150 timmar och tre på 240 timmar. Det är obligatoriskt att läsa två språk och matematik. Det finns också tre obligatoriska komponenter av utbildningen (kunskapsteori - TOK; gymnasiearbete - EE; och kreativitet, aktivitet, service - CAS).

Du som har en International Baccalaureate kan också söka till högskoleutbildningar i Sverige. Vilka förkunskaper som krävs, hur betygen räknas och vilken urvalsgrupp du kommer att konkurrera i kan du läsa om på Universitets- och högskolerådets webbplats, antagning.se. Länk till annan webbplats.

International Baccalaureate

Inriktningar: Samhällsvetenskap / Naturvetenskap Examen: Högskoleförberedande program - Internationell examen som är respekterad över hela världen Var: Högbergsskolan i Ludvika Om utbildningen: Planerad start är höstterminen 2024! Under utbildningen: Hela utbildningen genomförs på engelska Kontaktperson: Marina Nogueira, 0240-867 31 marina.nogueiraforssell@vbu.ludvika.se
Alt texten här