Resebidrag

Ansökan om kontant resebidrag ska ske läsårsvis under gymnasietiden. Bidraget är avsett för elevens resor till/från skolan under skoldagar.

En skoldag sträcker sig vardagar mellan 08.30-16.00. Väntetider inom denna tidsram tas ingen hänsyn till. Ett kontant resebidrag utgår med 25 kr/mil (max 1 750 kr/mån) istället för ett skolkort.

Bidraget kan sökas i något av följande fall

  • Kollektivt färdmedel saknas till/från skolan och avståndet är mer än 6 km. Ett kontant resebidrag utgår med 25 kr/mil (max 1 910 kr/mån) istället för ett skolkort.
  • Avståndet till närmaste busshållplats är minst 6 km. Ett kontant resebidrag utgår med 25 kr/mil (max 1 910 kr/mån) för resa till/från hemmet och närmaste busshållplats samt ett skolkort.
  • Vid distansstudier kan eleven söka bidrag för resa till och från skolan vid obligatorisk närvaro.
  • Resebidrag kan även sökas för resor till och från praktikplats vid Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Maxbeloppet är det samma som för resebidraget (1/30 av prisbasbeloppet, för år 2024 är maxbeloppet 1 910 kr). Det är alltid det billigaste färdmedlet som ska väljas i första hand.
  • Du studerar utanför länet.
  • Resebidrag kan endast sökas retroaktivt för innevarande termin.

Villkor

  • Eleven ska vara inskriven i gymnasieskolan eller vuxenutbildningen för heltidsundervisning.
  • Eleven får inte samtidigt söka inackorderingstillägg.
  • Eleven kan ansöka om fria resor till och med första kalenderhalvåret det år den sökande fyller 20 år.

Ansök om resebidrag

Du hittar blankett för ansökan om resebidrag via våra E-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats..