Barn- och fritidsprogrammet

Skulle du trivas med att jobba med barn och unga eller människor med någon form av funktionsnedsättning? Brinner du för friskvård? Då är Barn- och fritidsprogrammet något för dig!

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska du som elev ha de kunskaper som behövs för att arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogiska och sociala yrkesområden eller i fritids- och friskvårdssektorn. Inom programmet kommer du också ges möjligheter att läsa kurser som förbereder för högskolestudier inom dessa områden. Utbildningen utvecklar dina kunskaper i pedagogik och dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter som förekommer inom de verksamheter programmet utbildar för. Utbildningen ska leda till att du som elev, beroende på inriktning, kan möta, assistera och stödja barn, ungdomar eller vuxna i deras utveckling. Kunskaper om människors hälsa och levnadsvanor och om olika former av hälsofrämjande arbete är också centralt inom programmet. Arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor ingår i utbildningen för att förebygga arbetsskador och för att främja god hälsa.

Barn- och fritidsprogrammet

Inriktningar: Pedagogiskt och socialt arbete / Fritid och hälsa Examen: Yrkesexamen Var: Smedenskolan i Smedjebacken Under utbildningen: I båda inriktningarna ingår 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL), då du får möjlighet att utvecklas i verklig miljö på exempelvis förskola, fritidsanläggningar eller gruppboende för funktionsnedsatta. Kontaktperson: Göran Tornqvist, 0240-867 82 goran.tornqvist@vbu.ludvika.se
Vi jobbar med eleven i centrum!

Inriktningar

Fritid och hälsa

Är du intresserad av bra mat, att leva sunt och gillar att röra på dig? Denna inriktning ger dig kunskap om människors fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt om människors hälsa och hälsofrämjande arbete. Inriktningen förbereder dig för arbete inom fritids- och friskvårdssektorerna.

Är du intresserad av bra mat, att leva sunt och gillar att röra på dig? Denna inriktning ger dig kunskap om människors fritid och om olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt om människors hälsa och hälsofrämjande arbete. Inriktningen förbereder dig för arbete inom fritids- och friskvårdssektorerna.

Pedagogiskt och socialt arbete

Denna inriktning ger dig kunskap om barn och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Vidare ger inriktningen kunskaper om sociala frågor och problem samt deras konsekvenser och lösningar. Inriktningen förbereder dig för arbete som till exempel barnskötare i förskolan eller elevassistent i skolan, eller för arbete inom exempelvis funktionshinderområdet eller bevakningsområdet.

Exempel på yrken för dig som väljer denna inriktning: elevassistent, förskollärare, barnskötare, vårdare inom funktionshinderområde, väktare, personlig assistent, polis, brandman eller socionom.

Efter programmet

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Du behöver då läsa ytterligare två kurser i svenska/svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Då har du alltid rätt att använda det individuella valet, men även att utnyttja möjligheten med utökat program.

Kurser

Gymnasiegemensamma ämnen: 600 poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3 Poäng
HT VT HT VT HT VT
Engelska 5 50 50 100
Historia 1a1 50 50
Idrott och hälsa 1 25 25 25 25 100
Matematik 1a1 50 50 100
Naturkunskap 1a1 50 50 50
Religionskunskap 1 25 25 50
Samhällskunskap 1a1 50 50
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 50 50 100
Programgemensamma ämnen: 700 poäng Poäng
Hälsopedagogik 50 50 100
Naturkunskap 1a2 50 50
Kommunikation 50 50 100
Lärande och utvecklingn 50 50 100
Människors miljöer 50 50 100
Pedagogiskt ledarskap 50 50 100
Samhällskunskap 1a2 50 50
Svenska 2 / Svenska som andra språk 2 50 50 100
Individuella val: 200 poäng 50 50 50 50 200
Gymnasiearbete: 100 poäng 50 50 100

Inriktning: Fritid och hälsa

Inriktningskurser - Fritid och hälsa: 300 poäng Poäng
Fritids- och friskvårdsverksamheter 50 50 50 50 200
Fritids- och idrottskunskap 50 50 100

Fördjupningskurser – Fördjupningskurser – Fritid och hälsa: 600 poäng Poäng
Aktivitetsledarskap 50 50 100
Sociologi 50 50 100
Psykologi 1 25 25 50
Historia 1a2 50 50
Idrott och hälsa 2 50 50 100
Mental träning 50 50 100
Yrkeskurs eller SVE/SVA 3 50 50 100

Inriktning: Pedagogiskt och socialt arbete

Inriktningskurser - Pedagogiskt och socialt arbete: 300 poäng Poäng
Pedagogiskt arbete 50 50 50 50 200
Socialt arbete 1 50 50 100

Fördjupningskurser – Fördjupningskurser – Pedagogiskt och socialt arbete: : 600 poäng Poäng
Aktivitetsledarskap 50 50 100
Sociologi 50 50 100
Psykologi 1 25 25 50
Historia 1a2 50 50
Idrott och hälsa 2 50 50 100
Mental träning 50 50 100
Yrkeskurs eller SVE/SVA 3 50 50 100
Med reservation för ändringar Totalt 2500 poäng