T4 - gymnasieingenjör

Vill du snabbt nå ett kvalificerat jobb? Då är ”fyran” ett bra val. På VBU kan du plugga ett extra läsår och bli gymnasieingenjör. Du kan välja mellan inriktningarna "Design och produktutveckling", samt "Produktionsteknik".

Det fjärde året på teknikprogrammet vänder sig till dig som vill ha en utbildning med stora möjligheter till kvalificerade jobb, eller kunskaper som gör att du får mer utbyte av vidare studier, exempelvis som civil/högskoleingenjör. På VBU kan du läsa profilen design och produktutveckling samt produktionsteknik under årskurs fyra. Utbildningen sker i samarbete mellan skola och näringsliv och innehåller praktik på företag, i huvudsak inom regionen. Som utbildad gymnasieingenjör kan du få jobb som projektledare, produktionstekniker, designer, konstruktör, produktutvecklare eller arbetsledare.

Gymnasieingenjör – T4

Inriktningar: Design och produktutveckling / Produktionsteknik Examen: Gymnasieingenjör Var: Utbildningen ges i lokaler inne på Hitachi i Ludvika Om utbildningen: Bra förberedelse för högre studier! Kontaktperson: Erik Persson, 0240–865 24 erik.persson@vbu.ludvika.se
Bli gymnasieingenjör på bara ett år!

Samarbete mellan skola och näringsliv

Under studietiden varvas arbete i skolan med arbetsplatsförlagt lärande. Det skall ge dig möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga färdigheter enligt den internationellt erkända CDIO-modellen (Concieve, Design, Implement, Operate). Eleverna arbetar i hög utsträckning med längre och komplexa projekt för att göra övergången från skola till yrke väldigt mjuk. Elever hävdar att skolan påminner mer om en arbetsplats än en skola.

Tidigare års elever arbetar bland annat som projektledare, maskinkonstruktörer, arbetsledare, kvalificerade montörer och tekniklärare. Det fjärde året ger också praktiska kunskaper som gör vidare akademiska studier mer givande då kunskaperna till stor del redan är där och man kan således direkt fördjupa sig inom vald inriktning. Ett lokalt programråd är kopplad till utbildningen för att säkerställa att den är relevant och leder till anställningsbarhet.

Behörighetskrav

  • Slutbetyg från Teknikprogram
  • Minst godkänt i 2250 gymnasiepoäng
  • Godkända betyg i: teknik 1, matematik 3, fysik 1a, engelska 6, svenska 3 eller svenska som andraspråk 3
  • Studierna till gymnasieingenjör måste påbörjas senast det kalenderår du fyller 22 år.