Text

Svenska för invandrare & Lärvux

Svenska för invandrare (SFI) är för dig som är vuxen och inte har svenska som modersmål. Hos oss får du lära dig grunderna i det svenska språket. Du kan läsa på dagtid och på distans.

Lärvux är för dig som vill utvecklas och få nya kunskaper. Vi arbetar i små grupper och i en takt som passar dig. Lärvux kan du läsa om du har en funktionell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada. Vi har också en lärlingsutbildning som hundskötare på Lärvux.