INSTÄLLD Aktivitetsledare

Om utbildningen

Utbildningen med start augusti 2024 är inställd på grund av för få sökande.

Ingen ny planerad start.

Kurser

 • Barns lärande och växande 100 poäng
 • Fritids och Idrottskunskaper 100 poäng
 • Pedagogiskt arbete 200 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap 100 poäng
 • Service och bemötande 100 poäng
 • Aktivitetsledarskap 100 poäng
 • Svenska som andra språk 100 poäng
 • Valbar kurs: Hälsopedagogik alternativt Fritidsmiljöer och arenor, 100 poäng

Yrkespaketet syftar till att ge eleven:

 • Förmåga att arbeta med barns och ungas växande och lärande utifrån deras förutsättningar.
 • Förmåga att samverka, samarbeta och kommunicera.
 • Förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess.
 • Kunskaper om olika pedagogiska verksamheter.
 • Kunskaper om människors lärande och levnadsmiljöer.
 • Kunskaper om arbetsmiljö- och arbetsorganisationsfrågor samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt.
 • Kunskaper om grundläggande demokratiska värden och internationella överenskommelser och riktlinjer som styr olika verksamheter.

Lärling

Du kommer att vara ute på en arbetsplats 70% av din utbildning. 30% av tiden är du på VBU. Lärare från skolan kommer att ha ett nära samarbete med arbetsplatsen och besöka dig regelbundet för att bedöma dina kunskaper tillsammans med din handledare på arbetsplatsen.

Efter din utbildning

När du är klar med utbildningen kan du arbeta med väl definierade och avgränsade arbetsuppgifter inom fritidshemmens pedagogiska verksamhet, på fritidsgårdar, i simhallar, inom turism eller i andra sociala verksamheter.

Ansökan

Tillsammans med ansökan så krävs ett utdrag ur belastningsregistret. Pdf, 1.3 MB.

Längd och krav

Utbildningen är på 800 poäng, vilket motsvarar heltidsstudier (100%) under ett år. Språkkunskaper motsvarande SFI-D

Frågor om utbildningen?

Du är välkommen att kontakta: Studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen på VBU. E-mail: syv.vux@vbu.ludvika.se

 

 

Medfinansieras av EU

Är du intresserad av att jobba med olika aktiviteter för människor, stora som små? Då är det här utbildningen för dig: en lärlingsutbildning som är ett nationellt yrkespaket med kurser från barn- och fritidsprogrammet.