Omvårdnadsassistent & SFI

Vill du läsa en yrkerskurs samtidigt som du läser SFI? Är du intresserad av att arbeta inom äldrevård eller hemtjänst? Då är det här utbildningen för dig!

Utbildningen

Utbildningen innehåller praktik en dag, SFI och studiehandledning två dagar och vårdkurser två dagar.

Kurser i utbildningen

  • SFI - Svenska för invandrare
  • Grundläggande vård och omsorg, 100p
  • Orienteringskurs, 50p

Efter din utbildning

När utbildningen är klar ska du ha uppnått följande mål:

  • Lärt dig svenska språket för att aktivt kunna delta i arbetslivet och samhället i stort. Målet är ett betyg i SFI utifrån där du är. Har du inte nått ett betyg under utbildningen kan du läsa klart på vanliga SFI.
  • Fått lite kunskaper för att kunna arbeta inom vård och omsorg.

Ansökan

Ansökningsperiod och webbansökan hittar du här.

Längd och krav

Utbildningen är på heltid och ges på dagtid. Du studerar 40 timmar i veckan. Längden på utbildningen är 15 veckor. För att klara utbildningen behöver man ha vissa förkunskaper i svenska språket. Språkkunskaper motsvarande SFI-B. Intervjuer kommer ske vid antagning.

Frågor om utbildningen?

Du är välkommen att kontakta: Studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen på VBU. E-mail: syv.vux@vbu.ludvika.seMedfinansieras av EU

På utbildningen lär du dig svenska som är anpassad efter språket i det yrke du studerar. Du läser språket integrerat med yrkeskurser.