Utemiljö och SFI

Vill du gå en yrkesutbildning och läsa SFI? Är du intresserad av att arbeta inom trädgårdsbranschen? Tycker du om att vara ute? Då är det här utbildningen för dig!

Lärling

Utbildningen innehåller 70% praktik (arbetsplatsförlagt lärande, APL). När du praktiserar har du en handledare som är anställd inom företaget du praktiserar på och som är med och utvecklar och bedömer dina kunskaper. De övriga 30 % är du i skolan.

Kurser i utbildningen

Svenska för invandrare SFI
Skötsel av utemiljöer 100
Växtkunskap 1 100
Trädgårdsanläggning 1 100 p
Trädgårdsmaskiner 100 p
Marken och växternas biologi 100
Beskärning och trädvård 100

Efter din utbildning

När utbildningen är klar ska du ha uppnått följande mål:

  • Lärt dig svenska språket för att aktivt kunna delta i arbetslivet och samhället i stort. Målet är ett betyg i SFI utifrån där du är. Har du inte nått ett betyg under utbildningen kan du läsa klart på vanliga SFI.
  • Fått goda kunskaper om att arbeta inom trädgårdssektorn med skötsel av utemiljöer.
  • Fått kunskaper om ergonomi, arbetsmiljö och miljötänk.

Ansökan

Ansökningsblanketten hittar du här.

Längd och krav

En kombinationsutbildning är på heltid och ges på dagtid. Du studerar 40 timmar i veckan. Längden på utbildningen är 35 veckor. För att klara utbildningen behöver man ha vissa förkunskaper i svenska språket. Antagning sker efter intervju.

Frågor om utbildningen?

Du är välkommen att kontakta: Studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen på VBU. E-mail: syv.vux@vbu.ludvika.seMedfinansieras av EU

På utbildningen lär du dig svenska som är anpassad efter språket i det yrke du studerar. Du läser språket integrerat med yrkeskurser.