Vårdbiträde del 1 och SFI/SAS

Vill du läsa yrkeskurser och samtidigt läsa SFI eller SAS? Är du intresserad av att arbeta inom äldrevård eller hemtjänst? Då är det här utbildningen för dig!

Utbildningen

Utbildningen innehåller praktik en dag, SFI/SAS och yrkessvenska två dagar och vårdkurser två dagar.

Kurser i utbildningen

  • Omvårdnad 100 p
  • Social omsorg 100 p
  • Gerontologi och geriatrik 100 p
  • Yrkessvenska 100 p
  • SFI/SAS beroende på vilken nivå du läser

Efter din utbildning

När utbildningen är klar ska du ha uppnått följande mål:

  • Lärt dig svenska språket för att aktivt kunna delta i arbetslivet och samhället i stort. Målet är ett betyg i SFI/SAS utifrån där du är.
  • Bli behöriga till att studera vårdbiträde del 2 och 3.

Ansökan

Ansökningsperiod och webbansökan hittar du här.

Längd och krav

Utbildningen är på heltid och ges på dagtid. Du studerar 40 timmar i veckan. Längden på utbildningen är 40 veckor. För att klara utbildningen behöver man ha vissa förkunskaper i svenska språket. Intervjuer kommer ske vid antagning.

Frågor om utbildningen?

Du är välkommen att kontakta: Studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen på VBU. E-mail: syv.vux@vbu.ludvika.seMedfinansieras av EU

På utbildningen lär du dig svenska som är anpassad efter språket i det yrke du studerar. Du läser språket integrerat med yrkeskurser.