Miljö och förorenade områden

Vi har i denna ansökningsomgång tyvärr fått avslag på vår ansökan om att utbildningen Miljö och förorenade områden ska få ingå i Yrkeshögskolan.
Vi kommer att ansöka om nya utbildningsstarter för utbildningen under våren 2023

Varje gång ett byggprojekt startas, oavsett om det är bostadsbyggande, infrastrukturprojekt eller annat, måste noggranna utredningar av jorden och vattnet på platsen genomföras, för att ta reda på om det finns föroreningar på platsen som måste åtgärdas innan arbetet påbörjas. Dessutom finns det ca 1 500 platser i Sverige, där föroreningssituationen anses vara så allvarlig, att åtgärd krävs för att minska hälsorisken för framtida generationer. På samtliga dessa platser behövs personal som kan utföra korrekta och kvalitetssäkrade mätningar av jorden och grundvattnet, samt har kompetens att utvärdera och bedöma hälso- och miljörisker på området.

Efter genomgången utbildning har den studerande på utbildningen Miljö och förorenade områden olika vägar ut i arbetslivet. Framtida arbetsgivare t ex vara konsultbolag, kommuner eller olika entreprenadfirmor, vilka finns utspridda i hela Sverige, från norr till söder. Knutet till utbildningen finns en ledningsgrupp med representanter från branschen, vilka ansvarar för att utbildningen håller rätt kvalitet och att de ingående momenten är relevanta och ger de studerande rätt förutsättningar för framtida anställningar. I ledningsgruppen finns representanter från:

 

Vill du ha ett aktivt jobb med fokus på miljöfrågor och specifikt frågor rörande kemikalier och ett giftfritt samhälle? Då är detta utbildningen för dig! Miljö och förorenade områden ger dig kompetens inom mark- och grundvattenprovtagning, handläggning och utvärdering av förorenad mark.