Fakta om utbildningen

Det här är en unik utbildning som ger den studerande spetskompetens och helhetsperspektiv, den är anpassad efter samhällets, myndigheternas och näringslivets behov och efterfrågan.

  • Modifierad distans
  • Heltidsstudier
  • 4 terminer, 420 YH-poäng

Under det första året av utbildningen ligger fokus på att ge de studerande en bred naturvetenskaplig bas att stå på. Då ingår kurser som geologi och marklära, hydrologi, mark- och miljökemi, miljöfarliga ämnen och provtagningsmetodik och -strategi. Under det andra året fokuseras utbildningen mot marksaneringsbranschen, med specialiseringskurser inom saneringsmetodik, miljölagstiftning och den helt unika kursen entreprenadjuridik, allt för att de studerande ska ha så bra förutsättningar som möjligt i det kommande arbetslivet.

De studerande på Miljö och förorenade områden får under sakkunnig handledning praktiskt tillämpa de förvärvade teoretiska kunskaperna i något som kallas lärande i arbete (LIA). Inför LIA genomgår de studerande kursen arbetsmiljö och säkerhet, vilken är nödvändig för arbete på förororenade områden. LIA är uppdelat i två 10-veckorsperioder, vilket ger möjlighet att prova olika delar av branschen och knyta kontakter och visa framfötterna för eventuella framtida arbetsgivare.

Det här är en så kallad modifierad distansutbildning, vilket innebär att den studerande till stor del studerar hemifrån, men kommer till Ludvika under intensivveckor ca 4 - 6 gånger per termin. Den som inte är bosatt i närheten av Ludvika får räkna med 16 - 20 övernattningar per termin i samband med intensivveckorna, mer information om boende finns under relaterade dokument. Under intensivveckorna genomförs exkursioner, laborationer, studiebesök samt föreläsningar av olika föreläsare från branschen. Undervisning på kvällstid kan förekomma. Under veckorna hemma behöver den studerande ha tillgång till dator och internetuppkoppling.

För att antas till en YH-utbildning krävs att du har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Myndigheten för yrkeshögskolans information om dessa frågor finner du här. Ifall det är fler sökande än antal platser på utbildningen så sker ett urval och en rangordning av de sökande. Urvalet baseras på gymnasiebetyg.

Körkort är en nödvändighet för att kunna utföra sitt arbete inom denna bransch. Man behöver kunna ta sig till de platser där provtagning och andra arbeten ska utföras.

Utbildningen berättigar studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildningen Miljö och förorenade områden ger de studerande den kompetens som krävs för att kunna arbeta med förorenad mark, ända från de första mark- och vattenprovtagningarna, via saneringsprocessen och till de uppföljande efterkontrollerna.