Kontakter kansliet

Vi finns i Hus C på Högbergsskolan, Bergsgatan 17

Kenth Runnberg

Kanslichef - Övergripande ansvar för ekonomi, Budget och budgetuppföljning, Elevförsäkringar

0240-865 15

Camilla Catbagan

Redovisningsansvarig - Redovisning och bokslut, Inköpsavtal, Projekt

0240-866 22

Marita Solin Karlsson

Ekonomiadministratör - Kund- och leverantörsfakturor, First Card, Kassabokföring

0240-865 98

Kerstin Enberg

HR-ansvarig

0240-66 77 02

Sofie Eriksson

Löneadministratör

0240-865 81

Monika Ehrin

Direktionssekreterare - Sekreterare till förbundschef och direktion, Diarium, Antagning år 1

0240-865 76

Bente Jonasson

Handläggare - Schemaläggning/systemstöd, Nationella prov, Salsbokningar, Diarium

0240-56 59 15

Tomas Pettersson

Gruppchef Service, Övergripande service på Högbergsskolan, Handläggare säkerhetsfrågor

0240-66 77 06