El- och energiprogrammet

Är du händig och bra på logiskt tänkande? Intresserad av teknik, el och programmering? Då kan El- och energiprogrammet vara någonting för dig!

El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskola. Du kan välja en av två inriktningar – automation eller elteknik. Du utbildas i att ta hand om samhällsviktiga funktioner inom produktion, installation och distribution av el-, energi- och vattensystem. Du får också lära dig att utföra arbetsuppgifter inom data- och kommunikationsteknik samt IT-infrastruktur. Programmet förbereder dig för arbetslivet med en gedigen teknikutbildning, men du får också träna på svenska och engelska i tal och skrift, på social kompetens och på service och säkerhetstänkande. Behovet av kunniga tekniker är mycket stort och idag får de flesta eleverna arbete direkt efter avslutad utbildning.

El- och energiprogrammet

Inriktningar: Automation / Elteknik Examen: Yrkesexamen Var: Högbergsskolan i Ludvika Under utbildningen: 15 veckors praktik ingår; mycket goda möjligheter till jobb efter studenten Kontaktperson: Erik Duvström, 0240–56 59 17 erik.duvstrom@vbu.ludvika.se
Certifierad för ETG och Teknik­college
Alt texten här

Inriktningar

Automation

Tekniskt intresserad, händigt lagd, bra på logiskt tänkande och gillar el och programmering – är det egenskaper som passar in på dig? Då kan inriktning automation vara något för dig. Här lär du dig om industriautomation, mät- och styrteknik, mekatronik och datorteknik.

Inriktningen ger möjlighet till jobb som t.ex. automationstekniker, industrielektriker eller processtekniker.

Elteknik

Elteknik passar dig som är intresserad av teknik och vill jobba med ett serviceinriktat yrke. Här blandas teori med praktik för att på bästa sätt förbereda dig för yrkeslivet. Du lär dig att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm samt kommunikationsnät.

Inriktningen ger möjlighet till jobb som exempelvis installationselektriker, industrielektriker eller larmtekniker.

Efter programmet

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier. Du behöver då läsa ytterligare två kurser i svenska/svenska som andraspråk och en kurs i engelska. Då har du alltid rätt att använda det individuella valet, men även att utnyttja möjligheten med utökat program.

Kurser

Gymnasiegemensamma ämnen: 900 - 600 poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3 Poäng
HT VT HT VT HT VT
Engelska 5 50 50 100
Engelska 6 50 50 100
Historia 1a1 25 25 50
Idrott och hälsa 1 25 25 25 25 100
Matematik 1a 50 50 100
Naturkunskap 1a1 50 50
Religionskunskap 1 25 25 50
Samhällskunskap 1a1 25 25 50
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 50 50 100
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 50 50 100
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 50 50 100
Programgemensammaämnen: 400 poäng Poäng
Elektromekanik 50 50 100
Energiteknik 1 50 50 100
Datorteknik 1a 50 50 100
Mekatronik 1 50 50 100
Individuella val: 200 poäng 100 100 200
Gymnasiearbete: 100 poäng 50 50 100

Intriktning: Automation

Inriktningskurser - Automation: 400 poäng Poäng
Mät- och reglerteknik 50 50 100
Mät- och styrteknik 50 50 100
Praktisk ellära 50 50 100
Programmerbara styrsystem 25 25 50 100

Fördjupningskurser – Automation: 800 poäng Poäng
Ellära 1 50 50 100
Elinstallationer 50 50 50 50 200
Elkraftsteknik 50 50 100
Elmotordrivsystem 50 50 100
Industriautomation 50 50 100
Mekatronik 2 50 50 100
Underhåll – mekatronik 50 50 100

Intriktning: Elteknik

Inriktningskurser - Elteknik: 500 poäng Poäng
Elinstallationer 50 50 50 50 200
Elkraftteknik 50 50 100
Kommunikationsnät 1 50 50 100
Praktisk ellära 50 50 100

Fördjupningskurser – Elteknik: 700 poäng Poäng
Ellära 1 50 50 100
Belysningsteknik 50 50 100
Data- och medianät 50 50 100
Elmotorstyrning 50 50 100
Fastighetsautomation 1 50 50 100
Larm-, övervakning- och säkerhetssystem 50 50 100
Servicekunskap 50 50 100
Med reservation för ändringar Totalt 2800 - 2500 poäng