Utbildning till Barnskötare /Elevassistent

Barnskötarutbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med barn i förskoleåldern. Elevassistentutbildningen vänder sig till dig som vill stödja elever och lärare i skolan för att göra lärandet lättare.

Utbildningen är på 1300-1500 poäng utifrån behov och val, de sista 100 poängen väljs utifrån önskad utgång.

 • Kommunikation, 100 poäng
 • Människors miljöer, 100 poäng
 • Barns lärande och växande, 100 poäng
 • Lärande och utveckling, 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
 • Pedagogiskt arbete, 200 poäng
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 poäng
 • Specialpedagogik 1, 100 poäng
 • Etnicitet och kulturmöten 100 poäng
 • Grundläggande vård och omsorg, 100 poäng
 • Hälsopedagogik 100 poäng
 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
 • Komvuxarbetet (för dig som vill läsa till examen)

Yrkesutgång Barnskötare: Skapande verksamhet, 100 poäng
Yrkesutgång Elevassistent: Specialpedagogik 2, 100 poäng

15 % av utbildningen består av praktik (APL= Arbetsplatsförlagt lärande).
Din praktikplats väljs utifrån den yrkesutgång du valt, barnskötare eller elevassistent. Tillgång till dator och datorvana krävs för att kunna genomföra utbildningen.

Behörighetskrav

Svenska eller Svenska som andraspråk på grundläggande nivå (SAS) eller motsvarande kunskaper.

Kurskostnad

Läromedel

Lokal

C-huset på Högbergsskolan i Ludvika.

Ansökan

Information om utbildningsstart, ansökningsperiod och webbansökan hittar du här. I samband med din ansökan ska du också kunna visa upp ett Utdrag från belastingsregistret.

Studiestöd

Kontakta CSN 0771-27 60 00 för information om studiemedel


Medfinansiering EU

Du kommer att lära om barns utveckling, hur olika miljöer påverkar barnets lärande och hur du som pedagog kan ge barnet trygghet, glädje och stimulans som leder till utveckling och lärande.