Lärlingsutbildning Barnskötare

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med barn i förskoleåldern.

Utbildningen är på 1400 poäng + möjlighet till valbara kurser

 • Kommunikation, 100 poäng
 • Människors miljöer, 100 poäng
 • Barns lärande och växande, 100 poäng
 • Lärande och utveckling, 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
 • Pedagogiskt arbete, 200 poäng
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 poäng
 • Specialpedagogik 1, 100 poäng
 • Etnicitet och kulturmöten 100 poäng
 • Grundläggande vård och omsorg, 100 poäng
 • Hälsopedagogik 100 poäng
 • Skapande verksamhet, 100 poäng
 • Svenska/Svenska som andraspråk 1 (parallellt med andra kurser över 25 veckor)

Valbara kurser:

 • Specialpedagogik 2 (leder till extra yrkesutgång elevassistent)
 • Komvuxarbete (behövs för en yrkesexamen)

Lärling

Du kommer att vara ute på en arbetsplats 70% av din utbildning. 30% av tiden är du på VBU. Lärare från skolan kommer att ha ett nära samarbete med arbetsplatsen och besöka dig regelbundet för att bedöma dina kunskaper tillsammans med din handledare på arbetsplatsen.

Behörighetskrav

Svenska på grundläggande nivå (SAS) eller motsvarande kunskaper

Kurskostnad

Läromedel

Lokal

C-huset på Högbergsskolan i Ludvika

Ansökan

Information om utbildningsstart, ansökningsperiod och webbansökan hittar du här. I samband med din ansökan ska du också kunna visa upp ett Utdrag från belastingsregistret.

Studiestöd

Kontakta CSN 0771-27 60 00 för information om studiemedel


Medfinansiering EU

Du kommer att lära om barns utveckling, hur olika miljöer påverkar barnets lärande och hur du som pedagog kan ge barnet trygghet, glädje och stimulans som leder till utveckling och lärande.