Prövning

En prövning innebär att eleven läser in kursen på egen hand utifrån gällande kursplan.

En prövning kan man göra när man vill höja eller saknar betyg i en viss kurs. Eleven har inte rätt till lärarresurser under sin prövning. Sökande lämnar in sin anmälan till vuxenutbildningen och får sedan information om var prövningen ska göras, på distans eller på VBU.

Om prövningen ska göras på VBU får den prövande information om vilken lärare som har hand om prövningen. Kontakta läraren snarast! Av läraren kommer prövande sedan att få information om hur prövningen går till i detalj och vilka tider för olika prov och/eller inlämningar som gäller. Både muntliga och skriftliga delar ingår vanligtvis. Beroende på ämne går prövningen till på olika sätt. VBU anordnar prövningar i de kurser vi undervisar i på skolan, se dessa kurser här:

Om prövningen ska göras på distans via Arena utbildning får den prövande inloggningsuppgifter till Arenas lärplattform Exlearn. Där finns sedan information om hur prövningen ska gå till och beskrivning av inlämningsuppgifter. Den prövande bokar själv in sig på skriftligt prov genom lärplattformen Exlearn. Skriftligt prov görs på Högbergsskolan i Ludvika och ska uföras innan prövningsperioden tar slut.

Prövningsperioder och anmälan