Säkrare lyft (V.2)

Vårt mål är att leverera en utbildning via e-learning som gör att du känner dig trygg när du ska ut och arbeta som lastkopplare eller signalman. Den första delen av utbildningen består av självstudier på din dator, padda eller mobiltelefon, och avslutas med ett prov i samband med den praktiska delen. Du som elev genomför utbildningen på jobbet under lugna stunder eller på väg till eller ifrån arbetet om det passar. Det gör du upp med din arbetsgivare. Den tid vi tar av dig är tiden för praktik.

På praktiken träffar du din instruktör som går igenom det teoretiska och håller i slutprovet. Därefter gör du den praktiska delen. Du kommer då att gå igenom riskbedömning, kontrollpunkter för daglig tillsyn, lyfttabeller, kommunikation och kopplingar som därefter avslutas med ett praktiskt prov.

Det är en utvidgad utbildning för dig som vill arbeta i en säkrare miljö när du ska lastkoppla.

Vi har lagt mycket fokus på säkerhet.

Det är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar med en lyftanordning eller lyftredskap i sitt arbete ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§.
Den här utbildningen ger lastkopplaren och signalmannen en heltäckande behörighet för att kunna arbeta med kranar och lastkoppla.

Hela utbildningen utgår från de internationella standarderna:

ISO 23853:2020 (Lyftkranar - Utbildning av lastkopplare och signalmän)
Samt arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap.

Handhavandet av kranar innefattar även säkerheten för personer och egendom som befinner sig inom arbetsområdet. Lastkopplaren samarbetar med kranföraren och måste därför väljas med omsorg och ges en grundläggande utbildning i lasthantering (lastkoppling, teckengivning/signalering, samordning). I vår utbildning går vi även igenom en del grundfakta på kranarna.
Utbildningens mål är att få en genomgående kännedom om de regler som gäller för lastkopplare och signalmän:

  • Kranens arbetsområde
  • Olika kranar
  • Mekanismer och säkerhetsutrustning
  • Lyftredskapens egenskaper och utförande
  • Belastningstabeller
  • Lastkoppling
  • Signalering för signalman

Vi fokuserar på en varierad utbildning som är fylld med bilder, filmer, text och situationer som är tagna ur verkliga livet. Till utbildningen hör det en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel. Du blir utmanad genom hela utbildningen.

Tidsåtgång

Teoretiska delen som självstudier: 2-4 timmar

Praktiska delen med instruktör: 2-6 timmar

​Det utbildningsbevis du får gäller i 5 år och ska sedan förnyas med en repetitionskurs.

Välkommen att prova våra utbildningar!

Program

Inriktningar: Inriktning Examen: Examen Var: Var Om utbildningen: Om Under utbildningen: Under Kontaktperson: Kontakt info@mail.se
Citat här
Alt texten här

Inriktningar

Ekonomi

Du utveckalr dina kunskaper i samhällsekonomi, företagekonomi och företagande. Du studerar ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder samt företagens roll och ansvar i en globaliserad värld. Du lär dig metoder för att lösa företags problem: inriktningen ger dig kunskaper i områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring men också ledarskap och organisation. Samtidigt får du insikt i människors sätt att tänka, känna, handla och samspela med andra människor.

Efter utbildningen kan du fortsätta utveckla dig inom följande yrken: marknadsförare ,projektledare, revisor, fastighetsmäklare, försäkringsförmedlare, civilekonom eller nationalekonom.

Juridik

Du utveckalr dina kunskaper i samhällsekonomi, företagekonomi och företagande. Du studerar ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder samt företagens roll och ansvar i en globaliserad värld. Du lär dig metoder för att lösa företags problem: inriktningen ger dig kunskaper i områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring men också ledarskap och organisation. Samtidigt får du insikt i människors sätt att tänka, känna, handla och samspela med andra människor.

Efter utbildningen kan du fortsätta utveckla dig inom följande yrken: marknadsförare ,projektledare, revisor, fastighetsmäklare, försäkringsförmedlare, civilekonom eller nationalekonom.

Kurser

Gymnasiegemensamma ämnen: 1250 poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3 Poäng
HT VT HT VT HT VT
Engelska 5 50 50 100
Engelska 6 50 50 100
Historia 1b 50 50 100
Idrott och hälsa 1 25 25 25 25 100
Programgemensamma ämnen: 400 poäng Poäng
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden 100 100 200
Fordornsteknik - introduktion 100 100 200
Individuella val: 200 poäng 100 100 200
Gymnasiearbete: 100 poäng 50 50 100

Inriktning: Transportteknik

Inriktningskurser - Transportteknik: 500 poäng Poäng
Yrkestrafik 1a 100 100 200
Yrkestrafik 1b 150 150 300

Inriktning: Transportteknik

Inriktningskurser - Transportteknik: 500 poäng Poäng
Yrkestrafik 1a 100 100 200
Yrkestrafik 1b 150 150 300
Med reservation för ändringar Totalt 2500 poäng