Distanskurser

I vårt utbud på VBU erbjuder vi kurser med flexibelt upplägg eller på distans. Om du vill läsa en kurs som vi inte erbjuder på plats så kan du bli beviljad att läsa den på distans genom Arena utbildning som är det utbildningsföretag som vi köper kurser från.

För att läsa kurser på distans krävs en god studieteknik, disciplin och god datavana. Distansstudier innebär självstudier, det ges inte lektioner och via Arena utbildning har du inte heller handledning. När du läser en distanskurs via lärare på VBU har du däremot möjlighet att boka in handledning.

Även när du läser kurser på distans så gör du ditt slutprov i kursen på plats på skolan och måste då kunna ta ledigt för att göra provet, detta gäller både om du läser via VBU eller via Arena utbildning. När du läser på Arena är det viktigt att du bokar in ditt slutprov redan i början av kursen för att vara säker på att få en plats.

Distanskurser som erbjuds via VBU ser du här.
Arena utbildnings hemsida hittar du här Länk till annan webbplats..

Du söker kurser på distans genom vår Webbansökan.

Om det är en kurs från Arena ska du söka kursen minst 3 veckor innan du vill påbörja dina studier. Om du söker fler kurser är det bäst att läsa en kurs i taget. Instruktion för hur du fyller i webbansökan hittar du här Pdf, 1013.6 kB..

Exempel på studietakt:
100 poäng på 100% studietakt = 5 veckor med ca 40 timmars studier i veckan.
100 poäng på 75 % studietakt = 7 veckor med ca 30-35 timmars studier i veckan.
100 poäng på 50 % studietakt = 10 veckor med ca 20 timmars studier i veckan.
100 poäng på 25 % studietakt = 20 veckor med ca 10 timmars studier i veckan.

För att få hjälp att planera dina studier vänder du dig till våra studie- och yrkesvägledare. Maila syv.vux@vbu.ludvika.se för kontakt.