Synpunkter och klagomål

Vi på VBU är tacksamma för alla synpunkter som kan förbättra vår verksamhet! Alla synpunkter som inkommer presenteras för de ansvariga för verksamheten.

Du kan antingen maila in din synpunkt eller ditt klagomål direkt till vår e-postadress info@vbu.ludvika.se, ange gärna Synpunkter som rubrik/ämne.

Du kan också använda denna Blankett för synpunkter Pdf, 156.5 kB., som antingen skickas till samma e-postadress som ovan eller till vår postadress;

VBU
Box 830
771 28 Ludvika

Du behöver inte lämna ditt namn och kontkaktuppgifter, men om du gör det kan vi återkomma till dig om hur det går i ditt ärende. Vi följer Dataskyddsförordningen GDPR när vi behandlar dina personuppgifter, du kan läsa mer om Dataskyddsförordningen här. Den information du lämnar i ditt ärende kan bli en allmän handling.