Synpunkter och klagomål

Vi på VBU är tacksamma för alla synpunkter som kan förbättra vår verksamhet! Alla synpunkter som inkommer presenteras för de ansvariga för verksamheten. Om det genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, ser huvudmannen till att åtgärder vidtas (4 kap. 7 § skollagen).

Du kan använda nedan Formulär för synpunkter och klagomål för att komma i kontkat med oss.

Du kan också maila in din synpunkt eller ditt klagomål direkt till vår e-postadress info@vbu.ludvika.se (ange gärna Synpunkter som rubrik/ämne) eller använda denna Blankett för synpunkter Pdf, 156.5 kB., som antingen skickas till samma e-postadress som ovan eller till vår postadress;

VBU
Box 830
771 28 Ludvika

Du behöver inte lämna ditt namn och kontkaktuppgifter, men om du gör det kan vi återkomma till dig om hur det går i ditt ärende. Vi följer Dataskyddsförordningen GDPR när vi behandlar dina personuppgifter, du kan läsa mer om Dataskyddsförordningen här. Den information du lämnar i ditt ärende kan bli en allmän handling.

Formulär för synpunkter och klagomål