Text

Regler & avgifter för Kulturskolan

Kulturskolan följer den policy för fakturahantering som gäller för Ludvika kommun. Våra elever erbjuds minst 25 lektioner och/eller tillfällen till framträdanden på ett läsår. Kulturskolan följer grundskolans läsår och terminer. Vi kan skicka e-faktura till dig som önskar. Läs mer här nedan i våra betalningsvillkor och uthyrningsvillkor.