Augusta jobbar med hållbarhet

"Det är precis helt rätt tid att komma in i branschen just nu, utvecklingsmöjligheterna är oändliga och man får vara med där det händer. Oavsett om man tycker det är roligt att meka eller om man vill jobba mot minskade utsläpp till luft eller vatten så finns det saker att göra."

Jag har en bakgrund där jag läst miljövetenskap vid Lunds Universitet. Påbörjade Miljö och VA-teknikutbildningen 2018, gjorde LIA på Sydvatten och sökte därefter jobb på VA SYD där jag blev anställd som drifttekniker på Klagshamns avloppsreningsverk hösten 2019 (hann inte ens gå färdigt utbildningen).

Ett år senare blev jag föreståndare för brandfarlig vara och utbildningen gick jag genom er (valbar kurs i biogas). Klagshamn måste liksom de flesta andra reningsverk i Sverige moderniseras och som föreståndare är det mitt ansvar att se till så att både den dagliga driften sker på ett säkert sätt, och att det byggs enligt gällande regelverk i våra två stora investeringsprojekt.

Jag jobbar också i ett utredningsprojekt där vi undersöker våra emissioner av lustgas och tittar på olika driftstrategier för att minska utsläppen. Sammantaget kommer de här tre projekten att leda till en säkrare arbetsplats, minskade kostnader för energianvändning och ett minskat klimatavtryck.

/Augusta Hagman, VA SYD

Augusta Hagman

Foto: Piero Dall'Osso