Vård- och omsorgsutbildning

Den här utbildningen vänder sig till den som redan arbetar, eller vill arbeta med människor i behov av hjälp och stöd.

Utbildningen sker inom ramen för Vård- och omsorgscollege, vilket innebär att du som studerare får en utbildning som motsvarar behoven som finns på arbetsmarknaden. För att få ett vård- och omsorgscollegediplom krävs att du har minst betyget E (godkänt) i samtliga kurser på utbildningen . För att nå dit är det viktigt att du är intresserad, studiemotiverad och målinriktad.

Utbildningen är på heltid med lektioner på Smedenskolan i Smedjebacken två eller tre dagar i veckan och därtill hemstudier, sammanlagt cirka 40 timmar i veckan.

Delar av din utbildning är förlagd som APL där du tillbringar minst 10 veckor på en eller flera arbetsplatser under utbildningen. APL är ett viktigt inslag i utbildningen och ger dig även kontakter som du kan ha nytta av i ditt framtida arbetsliv. Teorin och praktiken är sammanflätade under din studietid och vissa uppgifter löser du under din praktiktid.

OBS!
Vård och omsorgsutbildningen har sedan hösten 2021 genomgått stora förändringar. Du som har godkänt betyg i vårdkurser från äldre utbildningar inom vård och omsorg och som vill slutföra din utbildning behöver ta kontakt med vår studie- och yrkesvägledare för studieplanering och information.

Vård- och omsorgsutbildning 1500 poäng Termin 1

 • Svenska 1/svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Anatomi och fysiologi 1, 50 poäng
 • Anatomi och fysiologi 2, 50 poäng
 • Social omsorg 1, 100 poäng
 • Gerontologi och geriatrik, 100 poäng
 • Omvårdnad 1, 100 poäng

Termin 2

 • Funktionsförmåga & funktionsnedsättning 1, 100 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng
 • Hälso- och sjukvård 1, 100 poäng
 • Psykiatri 1, 100 poäng
 • Funktionsförmåga & funktionsnedsättning 2, 100 poäng
 • Social omsorg 2, 100 poäng

Termin 3

 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Omvårdnad 2, 100 poäng
 • Hälso- och sjukvård 2, 100 poäng
 • Psykiatri 2, 100 poäng
 • Vård och omsorg specialisering 100 p alt. Komvux eller Gymnasiearbete

Behörighetskrav

Svenska på grundläggande nivå (SAS) eller motsvarande kunskaper.

Kurskostnad

Läromedel

Läromedel

Information om vilken kurslitteratur du behöver till utbildningen finns här. Länk till annan webbplats.

Lokal

Smedenskolan i Smedjebacken

Ansökan

Information om utbildningsstart, ansökningsperiod och ansökningsblankett hittar du här. Tillsammans med ansökan krävs ett utdrag ur belastningsregistret.  Pdf, 1.3 MB.Utdraget gäller 1 år vilket innebär att du som elev kommer behöva fixa ett nytt inför termin 3.

Studiestöd

Kontakta CSN 0771-27 60 00 för information om studiemedel.

Prövningstillfällen för vårdkurser under höstterminen 2022

 • 1- Vecka 36, 2022- 09- 08 kl. 12:30 till15:30
 • 2- vecka 40, 2022- 10-06, kl.12:30 till15:30
 • 3- vecka 45, 2022-11-10, kl.12:30 till15:30
 • 4- vecka 48, 2022-12-01, kl.12:30 till15:30
 • 5- Vecka 50, 2022-12-15, kl.12:30 till15:30Medfinansieras av EU

Under din utbildning lär du dig om hälsa, ohälsa, funktionsvariationer, medicin, pedagogik och psykologi. Du får kunskap om människors olika behov och förstår vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Vård- och omsorgsprogrammet fokuserar även mycket på etiskt förfarande. Du lär dig om mötet med människor och lär dig förstå vad som är viktigt i bemötandet och hur människor fungerar tillsammans.