Vård- och omsorgsutbildning

Den här utbildningen vänder sig till den som redan arbetar, eller vill arbeta med människor i behov av hjälp och stöd.

Utbildningen sker inom ramen för Vård- och omsorgscollege, vilket innebär att du som studerar får en utbildning som motsvarar behoven som finns på arbetsmarknaden. För att få ett vård- och omsorgscollegediplom krävs att du har minst betyget E (godkänt) i samtliga kurser på utbildningen. För att nå dit är det viktigt att du är intresserad, studiemotiverad och målinriktad.

Utbildningen är på heltid vilket motsvararar 40 timmar i veckan men delar av den kan du göra från valfri plats. Lektioner sker via zoom och i klassrum. Obligatoriska praktiska moment och olika prov genomförs på Smedenskolan vid fasta datum.

Delar av din utbildning är förlagd som APL där du tillbringar minst 10 veckor på en eller flera arbetsplatser under utbildningen. Dessa platser kan vara i Ludvika, Smedjebacken, Falun eller Säter. APL:en är obligatorisk och du följer en utsedd handledares schema. Vi lottar platser till APL-platser.

Du förväntas ta dig till och från APL:en på egen hand och matersättning utgår ej på komvux. APL är ett viktigt inslag i utbildningen och ger dig även kontakter som du kan ha nytta av i ditt framtida yrkesliv. Teorin och praktiken är sammanflätade under din studietid och vissa uppgifter löser du under din praktiktid.

OBS!
Vård och omsorgsutbildningen har sedan hösten 2021 genomgått stora förändringar. Du som har godkänt betyg i vårdkurser från äldre utbildningar inom vård och omsorg och som vill slutföra din utbildning behöver ta kontakt med vår studie- och yrkesvägledare för studieplanering och information”

Vård- och omsorgsutbildning 1500 poäng Termin 1

 • Svenska 1/svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Anatomi och fysiologi 1, 50 poäng
 • Anatomi och fysiologi 2, 50 poäng
 • Social omsorg 1, 100 poäng
 • Gerontologi och geriatrik, 100 poäng
 • Omvårdnad 1, 100 poäng

Termin 2

 • Funktionsförmåga & funktionsnedsättning 1, 100 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng
 • Hälso- och sjukvård 1, 100 poäng
 • Psykiatri 1, 100 poäng
 • Funktionsförmåga & funktionsnedsättning 2, 100 poäng
 • Social omsorg 2, 100 poäng

Termin 3

 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Omvårdnad 2, 100 poäng
 • Hälso- och sjukvård 2, 100 poäng
 • Psykiatri 2, 100 poäng
 • Vård och omsorg specialisering 100 p alt. Komvux eller Gymnasiearbete

Behörighetskrav

Svenska på grundläggande nivå (SAS) eller motsvarande kunskaper.

Kurskostnad

Resor till och från APL, eventuellt mat under APL-perioden, kurslitteratur samt tillgång till egen dator med internet.

Läromedel

Kurslitteratur, klicka på denna länk. Word, 13.4 kB.

Lokal

Smedenskolan i Smedjebacken

Ansökan

Med din ansökan ska du bifoga ett utdrag ur belastningsregistret och en ifylld hälsodeklaration. Innan du signerar hälsodeklarationen behöver du ta del av gällande föreskrifter kring smittspridning och basal hygien, läs via länkarna nedan:

Socialstyrelsens föreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsmiljöverket Öppnas i nytt fönster.

Hygienregler Region Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om utbildningsstart, ansökningsperiod och webbansökan hittar du här. Tillsammans med ansökan krävs ett utdrag ur belastningsregistret.  Pdf, 1.3 MB.Utdraget gäller 1 år vilket innebär att du som elev kommer behöva fixa ett nytt inför termin 3.

Studiestöd

Kontakta CSN 0771-27 60 00 för information om studiemedel.

Prövningstillfällen för vårdkurser under vårterminen 2023

Det är nu för sent att anmäla sig till prövning under vårterminen 2023. Prövningsdatum för höstterminen kommer att läggas ut så snart de är beslutade.


Anmäl dig till prövningen minst 4 veckor innan prövningstillfället!

 • Vecka 4, 2023- 01- 24, Tisdag, kl. 08:00-12:00
 • vecka 7, 2023- 02-13, Måndag, kl. 08:00-12:00
 • vecka 12, 2023-03-21, Tisdag, kl. 08:00-12:00
 • vecka 17, 2023-04-24, Måndag, kl. 08:00-12:00
 • Vecka 20, 2023-05-15, Måndag, kl. 08:00-12:00
 • Vecka 23, 2023-06-07, Onsdag, kl. 08:00-12:00Medfinansieras av EU

Under din utbildning lär du dig om hälsa, ohälsa, funktionsvariationer, medicin, pedagogik och psykologi. Du får kunskap om människors olika behov och förstår vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Vård- och omsorgsprogrammet fokuserar även mycket på etiskt förfarande. Du lär dig om mötet med människor och lär dig förstå vad som är viktigt i bemötandet och hur människor fungerar tillsammans.