Säkra lyft

Enligt AFS 2006:6 § 29 får en lyftanordning eller ett lyftredskap endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Föreskriften gäller för såväl den som hanterar och genomför lyften med, travers, mobilkran, pelarlift, telfer eller annan lyftanordning som för den som agerar lastkopplare eller signalman och kopplar lyftredskap till lyftanordningar, oberoende av vilken typ av last det gäller.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla som kopplar en last till en lyftanordning eller som ska agera som signalman vid lyft. Utbildningen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som skall kunna planera arbete med lyftanordningar.

Utbildningsdatum

Kontakta Mikael Hellsing via tel: 0240-862 48 eller via mail: uppdrag@vbu.ludvika.se för att hitta ett lämpligt tillfälle för utbildning. Alternativt kan du anmäla dig via formuläret för att boka plats. Ange i formuläret vilket datum du vill anmäla dig till. OBS! Avanmälan senast en vecka innan utbildningsstart annars debiteras kunden.

Innehåll

Moment i utbildningen:

  • Lagar, föreskrifter och förordningar
  • Arbetsgivarens ansvar och arbetstagarens skyldigheter
  • Olika typer av lyftredskap
  • Hur man signalerar
  • Lastkoppling och vikten av rätt utförande, redskap och beräkning av vinklar
  • Lyftplanering och risker
  • Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar

Upplägg

Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:6 "Användning av lyftanordningar och arbetsredskap" som fastställer arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper över den anställdes kunskaper med avseende på användning av utrustning.
Utbildningen är upplagd på 4 - 6 timmar med teori och praktiska moment. Deltagarantalet är max 8 deltagare/grupp.

Lärare

Mikael Hellsing, VBU

Lokal

Utbildningen sker på Hitachi Energy Östratornet mitt emot Hitachigymnasiet i Ludvika.

Utbildningen kan även förläggas till lokaler vid deltagarnas arbetsplats efter överenskommelse.

Pris

2 700:-/deltagare exkl. moms.

Övrigt

Förutom att utbildningen följer AFS 2006:6 överensstämmer upplägget och innehållet med direktiven för Lastkopplingsutbildning, SS-ISO 23853 samt riktlinjer uppsatta av Sveriges Byggindustrier.

Skyddsskor behövs till de praktiska momenten.