Ansökan

Direktionen har beslutat att VBU erbjuder SFI även till ukrainska flyktingar från den 1 januari 2024.

Nedan hittar du information om ansökan till Svenska för invandrare.

Du är välkommen att studera på SFI i Ludvika om du

 • Är minst 16 år
 • Saknar grundkunskaper i svenska
 • Är folkbokförd i Ludvika och Smedjebackens kommun och har ett svenskt personnummer
 • Är EU-medborgare eller har medborgarskap i Schweiz, har en registrerad postadress i Ludvika kommun samt har samordningsnummer. I detta fall behöver en id-handling styrka ditt medborgarskap.
 • Är folkbokförd i en annan kommun och din hemkommun har beviljat interkommunal ersättning (IKE). Utan IKE beviljas du inte utbildningen.

Läs på Skolverkets hemsida om Rätt till SFI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan till SFI

 • Ansök Länk till annan webbplats. genom att klicka på den röda rutan i det högra hörnet högst upp på sidan
 • Logga in med Bank-ID eller mobilt Bank-ID. Om du inte har Bank-ID uppmanar vi att ansöka om det för att kunna söka till SFI
 • Välj om du vill studera på Dagtid, Distans eller göra en prövning i kolumnen på vänster sida
 • Klicka på Välj kurs i kursutbud
 • Klicka på Gå vidare och följ instruktionerna för ansökan

Om du har studerat på SFI tidigare

Om du har studerat SFI tidigare i en annan kommun är det viktigt att du bifogar betyg eller intyg. Det gör att du blir placerad på rätt nivå.

Om du fått ett avbrott på grund av bristande framsteg eller avbrutit studierna på egen begäran gäller följande:

“Den vars utbildning i svenska för invandrare har upphört enligt andra stycket eller som frivilligt avbrutit sådan utbildning ska på nytt beredas sådan utbildning, om det finns särskilda skäl för det” 20 kap. 9§

Dessa särskilda skäl ska vara att du visar upp att du genomfört en aktivitet som kan anses vara språkutvecklande. Det kan t ex vara:

 • Läst på folkhögskola
 • Läst svenska med annan aktör t ex studieförbund, AMI
 • Haft en praktikplats eller arbetat och haft möjlighet att utöva och träna svenska
 • Varit aktiv i en förening eller liknande där du pratat och tränat svenska
 • Prövningsbetyg från annan kommun
 • Personliga omständigheter

Skyddad identitet

Har du skyddade personuppgifter eller identitet som gör att du inte kan göra en digital ansökan så ringer du receptionen på skolan och ber att få prata med den person som hanterar detta. Receptionens telefonnummer är 0240-865 01.

Är du nybörjare rekommenderas du att studera och delta 100 %. Om SFI-studier är din enda sysselsättning deltar du alla dagar/lektioner i veckan.

Här kan du läsa mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Skicka ansökan till:
VBU - Vuxenutbildning
Box 830
771 28 Ludvika