Samhällsvetenskaps­programmet

Samhällvetenskapsprogrammet – ett högskoleförberedande
program för dig som är intresserad av människan och samhället.

Utbildningen ger en bra grund för studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område inför vidare högskole- och universitetsstudier. Du som väljer att läsa Samhällsvetenskaps­programmet vidgar dina vyer kring de relationer, konflikter och möjligheter som har sin grund i människors beteende inom till exempel politik, ekonomi, religion och media. Undervisningen handlar om att förstå omvärlden. Fokus ligger på läsande, skrivande, muntlig framställning samt diskussion och debatt.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Inriktningar: Beteendevetenskap / Media / Samhällsvetenskap (med profil kriminologi) Examen: Högskoleförberedande program Var: Högbergsskolan i Ludvika Om utbildningen: Plugga vidare till lärare, journalist, socionom, polis och ett flertal andra intressanta yrken! Kontaktperson: Magnus Barkskog, 070-338 60 05 magnus.barkskog@vbu.ludvika.se
Öka dina kunskaper om samhälls­förhållanden i Sverige och världen!
Alt texten här

Inriktningar

Beteendevetenskap

Du lär dig om människans utveckling, socialisation och samspel. Du får större förståelse för hur människor handlar som individer och samhällsmedborgare med fokus på konflikthantering och grupprocesser. Du studerar kommunikation, lärande och ledarskap, som också är en viktig kunskap i många yrken. Med andra ord utvecklar du förmågan att se samband och bakgrund till reaktioner och handlingar i olika sociala sammanhang.

Yrken som kanske kan intressera dig om du väljer denna inriktning är: polis, jurist, psykolog, socionom, lärare eller kriminalvårdare.

Media

Du lär dig om mediernas roll i samhället, medieteknik, journalistik, information, reklam och interaktiva kommunikationsformer. Du studerar hur medier påverkar människors åsikter och omvärldsuppfattning. Samtidigt kommer du också genomföra projekt från idé till färdig produkt vilket kan röra sig om tidningar, evenemang eller informationskampanjer Sist men inte minst kommer du utveckla din förmåga till samarbete och entreprenörsanda genom att jobba på ditt kritiska tänkande, att ta egna initiativ och eget ansvar.

Exempel på yrken som kanske intresserar dig som väljer media: kommunikatör, webbredaktör, journalist, informatör eller fotograf.

Samhällsvetenskap (med profil kriminologi)

Den samhällsvetenskapliga inriktningen ger dig fördjupade kunskaper om olika samhällsstrukturer och människans olika livsvillkor i nutid och dåtid. Du fördjupar dig bland annat i ämnena samhällskunskap, historia och religion. Här får du också läsa ämnet kriminologi, läran om brott, som är ett tvärvetenskapligt ämne som också kommer att genomsyra de övriga kurserna på inriktningen. Du får jobba med olika projekt och undersökningar som tränar dig på det vetenskapliga arbetssättet. Här får du en bred bas att stå på inför dina vidare universitetsstudier.

Exempel på yrken som kanske intresserar dig som väljer samhällsvetenskap kan vara: polis, kriminolog, socionom, statsvetare, utredare, diplomat, jurist eller lärare.

Efter programmet

Programmet för dig som räknar med att studera vidare på universitet eller högskola och som är intresserad av samhällsfrågor i vid bemärkelse. Om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning är det viktigt att planera dina studier.

Kurser

Gymnasiegemensamma ämnen: 1150 poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3 Poäng
HT VT HT VT HT VT
Engelska 5 50 50 100
Engelska 6 50 50 100
Historia 1b 50 50 100
Idrott och hälsa 1 25 25 25 25 100
Matematik 1b 50 50 100
Matematik 2b 50 50 100
Naturkunskap 1b 50 50 100
Religionskunskap 1 50 50
Samhällskunskap 1b 50 50 100
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 50 50 100
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 50 50 100
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 50 50 100
Programgemensamma ämnen: 300 poäng Poäng
Filosofi 1 25 25 50
Moderna Språk 50 50 50 50 200
Psykologi 1 25 25 200
Individuella val: 200 poäng 100 100 200
Gymnasiearbete: 100 poäng 50 50 100

Intriktning: Beteendevetenskap

Inriktningskurser - Beteendevetenskap: 450 poäng Poäng
Ledarskap och organisation 50 50 100
Kommunikation 50 50 100
Psykologi 2a 25 25 50
Samhällskunskap 2 50 50 100
Sociologi 50 50 100
Fördjupningskurser – Beteendevetenskap: 300 poäng Poäng
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering 50 50 100
Psykologi 2b 25 25 50
Religionskunskap 2b 25 25 50
Etnicitet och kulturmöten 50 50 100

Intriktning: Medier, information och kommunikation

Inriktningskurser – Medier, information och kommunikation: 450 poäng Poäng
Journalistik, reklam och information 1 50 50 100
Medieproduktion 1 50 50 100
Medier, samhälle och kommunikation 1 50 50 100
Psykologi 2 25 25 50
Textkommunikation 50 50 100

Fördjupningskurser – Medier, information och kommunikation: 300 poäng Poäng
Medieproduktion 2 50 50 100
Film- och TV-kunskap 50 50 100
Film- och TV-produktion 50 50 100

Intriktning: Samhällsvetenskap

Inriktningskurser – Samhällsvetenskap: 450 poäng Poäng
Geografi 1 50 50 100
Historia 2 50 50 100
Religionskunskap 2 50 50
Samhällskunskap 2 50 50 100
Samhällskunskap 3 50 50 100

Fördjupningskurser – Samhällsvetenskap: 300 poäng Poäng
Sociologi 50 50 100
Kriminologi 50 50 100
Historia 3 50 50 100
Med reservation för ändringar Totalt 2500 poäng