Ekonomi

Budget

VBU har egen budget och räkenskaper. Direktionen fastställer budgeten inom ramen som medlemskommunerna har enats om.

Kostnadstäckning

Kostnaden för VBU:s verksamhet täcks i största mån av medlemsbidrag från ägarkommunerna. Bidraget justeras efter årets slut i proportion till hur eleverna från respektive medlemskommun har valt program och utbildning.

Revision

Direktionen upprättar årligen delårsbokslut och årsredovisning som lämnas till ägarkommunernas fullmäktige. Förtroendevalda revisorer utses av ägarkommunernas fullmäktige för att granska VBU:s verksamhet och räkenskaper.

Information till våra leverantörer

Ni som kan skicka e-faktura

VBU vill helst ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. Leverantören behöver då ansluta sig via ett företag som stödjer deras e-fakturering via PEPPOL. De format vi kan ta emot är PEPPOL BIS Billing 3 som är de beslutande standardformat som ska följas.

Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU
PEPPOL-ID är 0007:2220000802

Ett annat alternativ är att använda en VAN-tjänst för Sve-faktura. Detta format kommer däremot upphöra och följer inte SFTI:s standarder. Vi samarbetar med InExchange.

Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU
Org.nr 222000-0802
GLN: 736 222 000 0806

Ni som inte kan skicka e-faktura

  • Det går bra att maila fakturan till faktura@vbu.se. Fakturan måste bifogas som pdf-fil. OBS! Det går endast att bifoga en faktura per mail.
  • Fakturabilagor, utbetalningsbesked, autogirofakturor mm. samt frågor till ekonomiavdelningen skickas till vbu.ekonomi@vbu.ludvika.se

Fakturans innehåll

  • Den som gör en beställning är skyldig att lämna rätt uppgifter till er om fakturaadress och referenskod vid inköp eller avrop.
  • Eventuella bilagor och specifikationer ska skickas med fakturan. Kopior och reklam får ej bifogas.
  • OBS! Observera att sekretessbelagda uppgifter som till exempel namn och/eller personnummer aldrig får förekomma på e-fakturor. Fakturor som innehåller sekretess, till exempel vårdfakturor ska sändas som pappersfaktura.
  • Fakturorna till oss måste alltid vara försedda med nedanstående uppgifter. Saknas information uppmanar vi er att begära denna.

En faktura per referenskod

VBU vill inte ha samlingsfakturor då detta försvårar och försenare hanteringen. Skicka en faktura per referenskod.

Referenskod

Fakturor till VBU ska innehålla referenskod YY+5 siffror.

VBU:s fakturaadress

VBU, Box 830, 771 28 Ludvika

Övriga uppgifter

Bankgironr 5651-6552
Swish nr 123 313 86 90

Kontakta oss

Det går bra att maila oss på vbu.ekonomi@vbu.ludvika.se

Relaterade dokument

VBU är ett kommunal­förbund med medlems­kommunerna Ludvika och Smedjebacken.

VBU:s årsredovisningar

VBU:s budgetplan