Ekonomi

Budget

VBU har egen budget och räkenskaper. Direktionen fastställer budgeten inom ramen som medlemskommunerna har enats om.

Kostnadstäckning

Kostnaden för VBU:s verksamhet täcks i största mån av medlemsbidrag från ägarkommunerna. Bidraget justeras efter årets slut i proportion till hur eleverna från respektive medlemskommun har valt program och utbildning.

Revision

Direktionen upprättar årligen delårsbokslut och årsredovisning som lämnas till ägarkommunernas fullmäktige. Förtroendevalda revisorer utses av ägarkommunernas fullmäktige för att granska VBU:s verksamhet och räkenskaper.

Fakturor till VBU

Fakturor som skickas till Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU) ska vara e-fakturor. PDF inte är ett godkänt format.

Lagen om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp till följd av LOU, LUF, LUFS och LUK i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura).

Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt en ny europeisk standard Peppol BIS Billing 3. Västerbergslagens utbildningsförbund omfattas av detta regelverk och tar därmed emot e-faktura via Peppol. Observera att PDF-faktura inte är ett godkänt format.

Sekretessfakturor

Fakturor som innehåller sekretessuppgifter, till exempel namn eller personnummer omfattas inte av lagkravet och ska inte skickas med e-faktura - kontakta din referensperson på VBU för vidare instruktioner.

E-faktura via Peppol

VBU tar emot e-fakturor via Peppol-nätverket. Vår elektroniska adress i Peppol är 0007:2220000802

E-faktura via VBU:s fakturaportal

Om ni inte ännu har möjlighet att skicka e-faktura via Peppol från ert affärssystem går det att registrera e-faktura i vår fakturaportal.

Använd formuläret "Anslut till leverantörsportalen" nedan för att påbörja processen att skicka e-fakturor till VBU. När registrering skett kommer ett mail från www.proceedo.net/suppliercenter att skickas ut till angiven mailadress.

Uppgifter som måste finnas med i e-fakturan

Fakturorna till oss måste alltid vara försedda med nedanstående uppgifter. Saknas information uppmanar vi er att begära denna.

Fakturor utan giltig information kan inte hanteras.

  • Referenskod: denna ska beställaren uppge (YY+5 siffror)
  • Beställarens för- och efternamn
  • Vilken period avser fakturerad tjänst/produkt
  • Vad är det som kostnaden avser

OCR betalning

För att betalning ska ske som OCR måste det klart och tydligt framgå på fakturan att det är ett OCR- nummer.

En faktura per referenskod

VBU vill inte ha några samlingsfakturor då detta försvårar och försenar hanteringen. Skicka en faktura per referenskod.

Uppgifter i en fullständig faktura

En fullständig faktura ska innehålla uppgifter enligt Skatteverkets direktiv, se Information om fullständig faktura Länk till annan webbplats. på Skatteverkets hemsida.

Har du frågor kring fakturauppgifter vänd dig i första hand till din referens på VBU.

Anslut till leverantörsportalen

Kontakta oss

Västerbergsslagens utbildningsförbund, VBU
info@vbu.ludvika.se
0240-865 00

VBU är ett kommunal­förbund med medlems­kommunerna Ludvika och Smedjebacken.

VBU:s årsredovisningar

VBU:s budgetplan