Ansökan

Välkommen med din ansökan till Anpassad utbildning för vuxna..

Du har rätt att delta i anpassad utbildning för vuxna på grundläggande nivå:

  • Om du har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada.
  • Från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år
  • Är bosatt i Sverige
  • Saknar sådana kunskaper som utbildningen i grundsärskolan syftar till att ge
  • Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
  • Har fått F eller IG i den kurs du söker

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du här.