Hemmasittarprogram

Hemmasittarprogrammet är ett behandlingsprogram som är evidensbaserat. Det vill säga vetenskapligt belagt.

Via en anmälan till EHT (elevhälsoteam) kan man bli aktuell för HSP. Vi som arbetar med HSP är Niklas Hedin, Mats Blom och Maria Sundin Carlsson.