Validering

Ibland kan det vara att man har erfarenhet och kunskaper som inte är dokumenterade. Då kan man göra en validering.

Skolverket skriver så här om validering. "En person kan oftast betydligt mer än vad som är fångat i olika dokument som exempelvis betyg, intyg och andra utbildningsbevis. Vi lär oss hela tiden nya saker i möten med andra människor inom utbildning, på arbetet och på fritiden. All den samlade kompetensen kan synliggöras genom verktyget validering, det vill säga kartläggning och bedömning. Det här kan användas för att exempelvis anpassa en utbildning, förkorta en utbildning eller inför en utbildning om den sökande saknar betyg i de kurser som krävs. Det är en vinst för både samhälle och individ att ta vara på det som en person redan kan."

Våra lärare på yrkesutbildningarna har genomgått den valideringsutbildning som Skolverket genomför. Vi samarbetar dessutom med Dalawux och erbjuder genom dem olika noder som genomför valideringar. Har du erfarenheter och kunskaper så kan du genomföra en validering. En validering startar med ett samtal hos någon av våra studie- och yrkesvägledare som gör en första kartläggning.

Läs mer om Dalarnas valideringscentrum här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.