Validering

Ibland kan det vara att man har erfarenhet och kunskaper som inte är dokumenterade. Då kan man göra en validering.

Validering innebär att en persons kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt, för studier eller arbete, oavsett hur, var eller när de förvärvats.

Validering kan handla om att:

  • Synliggöra, värdera och erkänna tidigare erfarenhet och kompetens
  • Underlätta och förkorta studietid samt öka anställningsbarhet
  • Öka förutsättningar för omställning på arbetsmarknaden


Validering kan leda till intyg och/eller betyg

Så här går validering till - Valideringsprocessen

Validering inom VBU sker utifrån vilka yrkesutbildningar som finns i vuxenutbildningens utbud i Ludvika / Smedjebacken.

Valideringsprocessen består av två delar- Kartläggning och validering. Under kartläggning behöver du som önskar att validera kunskaper inkomma med underlag som styrker din erfarenhet och kompetens, som till exempel tjänstgöringsintyg, betyg, omdömen och självskattning. Utifrån kartläggningen görs en bedömning om validering är aktuellt eller ej. Kartläggning och validering består av flera steg, se process nedan.

process validering

Om den inledande kartläggningen leder till en fördjupad kartläggning läser du inom en orienteringskurs, 50 poäng, som du kan söka studiestöd från CSN för.

Under valideringen studerar du inom en orienteringskurs 200 p, som du kan söka studiestöd från CSN för.

Validering utmynnar i intyg eller betyg. För att få betyg måste en prövning genomföras i respektive kurs.