Anslagstavla

Här är den digitala versionen av VBU:s officiella anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som skolan är skyldig att anslå.

Läs mer om hur du kan Överklaga ett beslut.

ANSLAG/BEVIS

Organ: VBU:s direktion
Sammanträdesdatum: 2023-02-15
Paragrafer: 6-33 Pdf, 1.1 MB.

Datum då anslaget sätts upp: 2023-02-28
Datum då anlaget tas ned: 2023-03-23

Protokollet förvaras på VBU:s kansli, Högbergsskolan, Ludvika

Direktionens protokoll 2023

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll-VBU-dir-2023-01-11-paragraf-1-5.pdf Pdf, 234.1 kB. 234.1 kB 2023-01-12 14.17
Protokoll-VBU-dir-2023-02-paragraf-6-33.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2023-02-28 13.39

Direktionens protokoll 2022

Direktions protokoll 2021