Anslagstavla

Här är den digitala versionen av VBU:s officiella anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som skolan är skyldig att anslå.

ANSLAG/BEVIS

Organ: VBU:s arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2022-05-04
Paragrafer: 22-33

Datum då anslaget sätts upp: 2022-05-12
Datum då anlaget tas ned: 2022-06-03

Protokollet förvaras på VBU:s kansli, Högbergsskolan, Ludvika

---------------------------------------

Organ: VBU:s personalutskott
Sammanträdesdatum: 2022-04-28
Paragrafer: 2

Datum då anslaget sätts upp: 2022-05-12
Datum då anlaget tas ned: 2022-06-03

Protokollet förvaras på VBU:s kansli, Högbergsskolan, Ludvika

---------------------------------------

Organ: VBU:s kulturskoleutskott
Sammanträdesdatum: 2022-04-28
Paragrafer: 10-15

Datum då anslaget sätts upp: 2022-04-29
Datum då anlaget tas ned: 2022-05-23

Protokollet förvaras på VBU:s kansli, Högbergsskolan, Ludvika

Direktionens protokoll 2022

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll-VBU-dir 2022-02-16-paragraf-1-18.pdf Pdf, 618.3 kB. 618.3 kB 2022-02-25 14.13
Protokoll-VBU-dir-2022-04-07-paragraf-19-46.pdf Pdf, 509.4 kB. 509.4 kB 2022-04-19 14.06

Direktions protokoll 2021