Anslagstavla

Här är den digitala versionen av VBU:s officiella anslagstavla. Här finns de handlingar och kungörelser som skolan är skyldig att anslå.

ANSLAG/BEVIS

Organ: VBU:s direktion
Sammanträdesdatum: 2022-10-27
Paragrafer: 90-110 Pdf, 935.8 kB.

Datum då anslaget sätts upp: 2022-11-04
Datum då anlaget tas ned: 2022-11-28

Protokollet förvaras på VBU:s kansli, Högbergsskolan, Ludvika

Direktionens protokoll 2022

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll-VBU-dir 2022-02-16-paragraf-1-18.pdf Pdf, 618.3 kB. 618.3 kB 2022-02-25 14.13
Protokoll-VBU-dir-2022-04-07-paragraf-19-46.pdf Pdf, 509.4 kB. 509.4 kB 2022-04-19 14.06
Protokoll-VBU-dir-2022-06-01-paragraf-47-68.pdf Pdf, 432.8 kB. 432.8 kB 2022-06-15 11.00
Protokoll-VBU-dir-2022-09-14-paragraf-69-89.pdf Pdf, 943.3 kB. 943.3 kB 2022-09-23 13.01
Protokoll-VBU-dir-2022-10-27-paragraf-90-110.pdf Pdf, 935.8 kB. 935.8 kB 2022-11-04 08.50
Reservation-VBU-Direktion-2022-10 27-Ärende 11- Öddö.pdf Pdf, 629.1 kB. 629.1 kB 2022-11-04 08.51

Direktions protokoll 2021