#redonu

VBU har som huvudprojektägare beviljats medel från Europeiska socialfonden (ESF) för att tillsammans med fyra andra dalakommuner driva projektet #redonu!

Projektet syftar till att hjälpa unga vuxna som varken studerar eller arbetar att närma sig arbetsmarknaden.

Projektet #redonu vill uppnå ett ökat innanförskap hos målgruppen genom ett utforskande förhållningssätt till olika metoder i uppsökande, relationsskapande och motiverande syfte med individanpassade lösningar.

De medverkande kommunerna kommer att bepröva olika metoder för att nå målet; Gnestamodellen, Second chance school (läs mer nedan), ACT m.fl. Samverkan sker med Högskolan Dalarna i medforskande och utvärderande syfte.

Projektet ska leda till evidens och beprövad erfarenhet kring de medel och metoder som använts. Spridningskonferenser av projektets arbete kommer att ske mellan deltagande kommuner, regionen och även landet.

Second Chance School (2CS), individuell yrkesutbilding

Förutom att samordna projektet i sin helhet kommer VBU arbete med metoden Second Chance School, som riktar sig till unga 16-29 år som behöver en andra chans att nå sina mål och komma ut i arbetslivet genom en alternativ väg.

Utbildningen består av de två delarna Livskunskap och Yrkesplatsutbildning.

Livskunskapen fokuserar på personlig utveckling, hälsa, social kompetens, omvärldskunskap och arbetslivskunskap.

Yrkesutbildningen består i en utbildningsplats vid ett lokalt företag/offentlig sektor där eleven arbetar utifrån en individuell utbildningsplan. En handledare ska finns på varje arbetsplats, och 2CS:s arbetscoach vägerleder både elev och handledare för att nå det gemensamma målet: en anställningsbar individ!

 

Kortfakta om projektet

Projektnamn: #Redonu Projektperiod: 1 mars 2024 - 31 jan 2027 Målgrupp: Unga män och kvinnor (16 - 29 år) som varken arbetare eller studerar Antal deltagare: 300 st (150 st kvinnor och 150 st män) ESF-stöd: 14 350 116 kr Totalt berättigade kostnader: 23 925 529 kr Kontaktperson: Susanne Axelsson, 0240-865 18 susanne.axelsson@vbu.ludvika.se
Bildens alt-text