Byggutbildning

Vill du arbeta som snickare? Då passar den här utbildningen dig.

Under utbildningen läser du kurser enligt:

Termin 1

 • Betong 1, 100 poäng
 • Husbyggnad 1, 100 poäng
 • Husbyggnad 2, 200 poäng

Termin 2

 • Husbyggnad 3, 200 poäng
 • Trä 1, 100 poäng
 • Trä 2, 100 poäng

Termin 3

 • Husbyggnadsprocessen, 200 poäng
 • Trä 3, 100 poäng
 • Komvuxarbete, 100 poäng

Utbildningen pågår i 60 veckor med uppehåll för sommarmånaderna. Utbildningen tar hänsyn till dina tidigare kunskaper och vi validerar för en individuell studietakt. Färdigutbildad blir den studerande genom anställning i ett branschföretag. Du måste själv söka anställning som lärling efter avslutad utbildning. 

Delmoment i utbildningen

 1. Utbildningen startar med en genomgång av arbetsmiljö, ergonomi, arbetsmiljöplan samt handhavanden av verktyg och maskiner.
 2. Din första uppgift blir att göra din egen ställningsbock och verktygslåda.
 3. Tillsammans går vi igenom kurserna Ritningsläsning 1-2, Byggmatematik, Byggsvenska och Byggprocessen.
 4. Därefter bygger vi stugor på 20 eller 15 kvadratmeter. Syftet med det är att vi under byggandet av stugan får med alla kursmomenten. Arbetet börjar med att vi sätter upp profiler där stugan ska stå, gör utsättning av stugan och ser till att utsättningen har rätt vinkel.
 5. Därefter bygger vi lågform, armerar, gjuter, går igenom träbjälklag, reser stommar för takstolskonstruktioner, OSB-skivor, gipsskivor, isolering, genomför diffusionstätning, sätter upp råspont, underlagspapp, tegel, fönster, dörrar och paneler.
 6. Inför varje delmoment genomför vi arbetsberedningar och riskanalyser samt dokumenterar momenten i byggprocessen.
 7. Vi gör även studiebesök på olika byggen.

Behörighetskrav

Svenska på grundläggande nivå (SAS) eller motsvarande kunskaper.

Lokal

Malmen i Grängesberg

Ansökan

Information om utbildningsstart, ansökningsperiod och webbansökan hittar du här.

Studiestöd

Kontakta CSN 0771-27 60 00 för information om studiemedel.Medfinansieras av EU

På den här utbildningen får den studerande lära sig grunderna i husbyggnad. Du lär dig om byggnation. Du får kunskap om hur man bygger rationellt, säkert och miljömässigt. Du lär dig om branschens olika yrken och arbetsprocesser. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel ställningsbyggare (upp till 9 meter) eller träarbetare. På utbildningen läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.