Fallskydd m Räddning (V.2)

Vårt mål är att leverera en utbildning via e-learning som gör att ni känner er trygga för er som ska jobba på höga höjder med personligt fallskydd.

Personligt fallskydd räddar liv men är också förknippat med många risker. En välutbildad användare kan minimera riskerna och undvika olyckorna. Till det behövs utbildning. Kursen har ställts samman för att Arbetsmiljölagen (1977:1160) finns. Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren eller inhyrd personal har den utbildning som behövs och att han vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet (3 kap. 3 §).

När det gäller bygg- och anläggningsarbete ska samordnaren på arbetsplatsen (Byggarbetsmiljösamordnaren -BAS P/U) i alla skeden i arbetet förebygga risker, olyckor och ohälsa. Det betyder att personen/personerna som är ansvarig ska beakta arbetsmiljölagen och dess föreskrifter. Arbetsledningen som leder arbetet ska förmedlat detta vidare till alla på arbetsstället.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter finns för att skydda arbetstagare mot olika typer av ohälsa oavsett om den är fysiskt, psykisk, om det finns kemiska risker eller exempelvis risker för dålig ergonomi.

Det finns många olika föreskrifter för olika områden när det gäller personligt fallskydd. Vi kommer bland annat att beröra nedanstående författningssamlingar:

AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall

AFS 1982:3 Ensamarbete

AFS 1996:7 Utförande av personlig skyddsutrustning
(Gäller för utrustningar som släppts före 21 april 2018. Efter det styrs det av EU-förordningen 2016/425)

AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete

AFS 2000:6 Mast- och stolparbete

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning

Vi lägger fokus på en varierad utbildning som är fylld med bilder, filmer, text och situationer som är tagna ur verkliga livet. Till utbildning hör en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel. Ni blir utmanade genom hela utbildningen.

Utbildningen är uppbygg med en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen läser eleven själv via sin mobiltelefon, surfplatta eller PC. I samband med att ni gör den praktiska delen kommer ni att göra ett teoretiskt slutprov. Därefter utför ni den praktiska delen.

Tidsåtgång
Teoretiska delen: 2-4 timmar

Praktiska delen: 2-6 timmar.

Detta utbildningsbevis bör repeteras efter ca. 3 år.

Välkommen att prova våra utbildningar!

Program

Inriktningar: Inriktning Examen: Examen Var: Var Om utbildningen: Om Under utbildningen: Under Kontaktperson: Kontakt info@mail.se
Citat här
Alt texten här

Inriktningar

Ekonomi

Du utveckalr dina kunskaper i samhällsekonomi, företagekonomi och företagande. Du studerar ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder samt företagens roll och ansvar i en globaliserad värld. Du lär dig metoder för att lösa företags problem: inriktningen ger dig kunskaper i områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring men också ledarskap och organisation. Samtidigt får du insikt i människors sätt att tänka, känna, handla och samspela med andra människor.

Efter utbildningen kan du fortsätta utveckla dig inom följande yrken: marknadsförare ,projektledare, revisor, fastighetsmäklare, försäkringsförmedlare, civilekonom eller nationalekonom.

Juridik

Du utveckalr dina kunskaper i samhällsekonomi, företagekonomi och företagande. Du studerar ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder samt företagens roll och ansvar i en globaliserad värld. Du lär dig metoder för att lösa företags problem: inriktningen ger dig kunskaper i områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring men också ledarskap och organisation. Samtidigt får du insikt i människors sätt att tänka, känna, handla och samspela med andra människor.

Efter utbildningen kan du fortsätta utveckla dig inom följande yrken: marknadsförare ,projektledare, revisor, fastighetsmäklare, försäkringsförmedlare, civilekonom eller nationalekonom.

Kurser

Gymnasiegemensamma ämnen: 1250 poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3 Poäng
HT VT HT VT HT VT
Engelska 5 50 50 100
Engelska 6 50 50 100
Historia 1b 50 50 100
Idrott och hälsa 1 25 25 25 25 100
Programgemensamma ämnen: 400 poäng Poäng
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden 100 100 200
Fordornsteknik - introduktion 100 100 200
Individuella val: 200 poäng 100 100 200
Gymnasiearbete: 100 poäng 50 50 100

Inriktning: Transportteknik

Inriktningskurser - Transportteknik: 500 poäng Poäng
Yrkestrafik 1a 100 100 200
Yrkestrafik 1b 150 150 300

Inriktning: Transportteknik

Inriktningskurser - Transportteknik: 500 poäng Poäng
Yrkestrafik 1a 100 100 200
Yrkestrafik 1b 150 150 300
Med reservation för ändringar Totalt 2500 poäng