CSN informerar • Det är viktigt att du anmäler rätt inkomst till CSN då den kan påverka din rätt till studiemedel
  Här kan du läsa mer om inkomst och fribelopp
  Läs mer


 • Om något ändras- meddela CSN


 • Vad behöver du göra om du blir sjuk eller inte kan studera på grund av vård av barn?
  Om du själv är sjuk ska du anmäla det till Försäkringskassan. Om du inte kan studera på grund av vård av barn ska du anmäla det till CSN. Här kan du läsa mer
  Läs mer


 • Do you need information in other languages?
  Läs mer