CSN informerar • Har du uppdaterade kontaktuppgifter på Mina sidor?
  Kom ihåg att ändra dina uppgifter vid behov så att du inte missar några utskick eller information från CSN. Du ändrar detta under min profil på Mina sidor, du kan där också välja hur du vill ha dina utskick.


 • Det är viktigt att du anmäler rätt inkomst till CSN då den kan påverka din rätt till studiemedel
  Här kan du läsa mer om inkomst och fribelopp
  Läs mer


 • Do you need information in other languages?
  Läs mer


 • Väntar du på din första utbetalning av studiemedel?
  Tänk på att du behöver lämna studieförsäkran och att skolan ska registrera dig på kursen när du påbörjat dina studier. Läs mer om vad du behöver göra för att få din utbetalning.
  Läs mer


 • Vad behöver du göra om du blir sjuk eller inte kan studera på grund av vård av barn?
  Om du själv är sjuk ska du anmäla det till Försäkringskassan. Om du inte kan studera på grund av vård av barn ska du anmäla det till CSN. Här kan du läsa mer
  Läs mer